Verkkouutiset

Vasemmistonuoret siirtyisivät maanpuolustuksessa valmiusvelvollisuuteen

Vasemmistonuoret kannattaa asevelvollisuuden muuttamista valmiusvelvollisuuteen perustuvaksi järjestelmäksi. Myöskään liittoutumattomuuden periaatteesta luopumista liitto ei pidä tarkoituksenmukaisena.

Valmiusvelvollisuusjärjestelmä koskisi kaikkia sukupuolia ja siinä säilytettäisiin kutsuntamenettely. Rauhan aikana asepalvelukseen valikoituisi vapaaehtoispohjalta noin 20–30 prosenttia ikäluokasta. Valtaosa ikäluokista määrättäisiin valmiusvelvollisiksi valmiusreserviin ennalta määrättyjä sodanajan tehtäviä varten.

Valmiusreservi koostuisi sotilasreservistä sekä siviilireservistä, joka tukee kriisiaikana yhteiskunnan tärkeitä toimintoja siviilihallinnon alaisissa tehtävissä korvaten nykymuotoisen siviilipalveluksen. Intensiivinen koulutus valmiusreserville annettaisiin vasta valtiojohdon arvioitua maan turvallisuustilanteen niin vaativan. Järjestelmässä tunnustettaisiin myös oikeus kieltäytyä palveluksesta vakaumukseen perustuen.

Vasemmistonuorten mielestä todennäköiset turvallisuusuhat ovat nykyään muita kuin toisen maailmansodan aikaan. Suomen turvallisuutta uhkaavat yhteiskunnan eriarvoistuminen sekä ilmastonmuutos ja muut ympäristöuhat enemmän kuin yksikään sotilaallinen uhka. Tähän Suomessa pitäisi liiton mukaan varautua nykyistä paremmin.

Uusimmat
MAINOS