Verkkouutiset

Valtiolta jättipotti sähköpyörille – ”väärinkäyttö mahdolliseksi”

Eduskunnassa myönnetään, että sähköavusteinen polkupyörä voidaan myydä heti tuen saamisen jälkeen.

Eduskunnan täysistunnossa ihmeteltiin hallituksen lakiesitystä henkilöautojen romutuspalkkiosta. Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät valiokuntakäsittelyssä vastalauseen sille, että romutuspalkkion voi saada myös sähköpyörään eli sähköavusteiseen polkupyörään.

Oppositiopuolueet pelkäävät väärinkäytöksiä pyörämarkkinoille, eli sitä, että valtion tuen saamisen jälkeen pyörä pian vaihtaa omistajaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniaisen (kesk.) mukaan he pohtivat sähköpyörän hankintaan maksettavan palkkion rajaamista joko asettamalla maksettavalle määrälle prosentuaalinen enimmäismäärä hankintahinnasta tai rajoittamalla maksettavan enimmäispalkkion suuruutta. Niin ei kuitenkaan tehty.

– Valiokunta pitää selvänä, että järjestelmä tulee sen positiivisten vaikutusten lisäksi mahdollistamaan jossain määrin myös sen väärinkäyttöä. Sähköavusteinen polkupyörä on mahdollista myydä eteenpäin hankinnan jälkeen, mikä ei ole tuen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista, Ari Torniainen totesi esittelypuheenvuorossaan.

– Esittelevän ministeriön antaman selvityksen mukaan mahdollisen väärinkäytön laajuutta on kuitenkin mahdotonta tässä vaiheessa arvioida. Valiokunta on päätynyt asian kokonaisharkinnassa hallituksen esityksessä ehdotettuun ratkaisuun sähköavusteisten polkupyörien osalta, ja esitetty malli on selkeä ja yksinkertainen, ja jokainen markkinoille käyttöön tuleva sähköavusteinen polkupyörä osaltaan edistää pyöräilyn kehittymistä ja päästötavoitteiden saavuttamista. Maksettava romutuspalkkio voi myös hyödyttää kotimaisia pyöränvalmistajia, hän jatkoi.

Hallituspuolue keskustan Joonas Könttä sanoi epäkohdaksi, ettei sähköavusteisille polkupyörille esitetty enimmäiskattoa.

– Tämä olisi ollut tehokas keino ehkäistä järjestelmän väärinkäyttöä, ja olisi omavastuun kautta tukenut sähköpolkupyörähankintaa omaan käyttöön, eikä mahdollisesti sen välittömään myyntiin, kuten nyt on mahdollista käydä, Joonas Könttä sanoi.

PS:n Sheikki Laakso sanoi, että esityksen ”polkupyöräosio on ehkä hölmöintä, mitä minä olen tässä talossa todistanut”.

– Kritiikkimme kärki keskittyy nimenomaan näihin sähköavusteisiin polkupyöriin ja siihen, että nyt tässä esityksessä, mitä olemme käsitelleet, käytännössä tämä avustus tai palkkio kattaa hyvin pitkälle koko sen hankintahinnan. Kävimme keskustelua nimenomaan siitä näkökulmasta, tuleeko tässä ilmenemään sitten näitä väärinkäytöstapauksia tästä johtuen, kokoomuksen Matias Marttinen kertoi valiokunnan työstä.

– Sähköpyöräasia on tässä kyllä minustakin aivan käsittämätön. En oikein ymmärrä, miksi pitää tukea sähköpyöräilyä nyt tällä tavoin. On pakko kysyä, onko hallituksessa tehty joku lehmänkauppa tämän asian suhteen. Mitä te oikein olette siellä sopineet, jotta tämmöinen järjettömyys on tänne tuotu, kun valiokunnan jäsenistäkin moni täällä käytävillä ja tässä salissakin on puhunut, että alun perin eivät tätä sähköpyörätukea, osuutta tässä, ole kannattaneet?, kokoomuksen Jukka Kopra kysyi.

– Tuemme täten suomalaista autokauppaa, joka on koronan aikana kärsinyt, sekä myöskin, koska tässä on nyt päädytty tähän sähköpyörien tukemiseen, tuemme näin myöskin kotimaista sähköpyörämarkkinaa. Jokainen sähköpyörä, joka tuolta kaupasta ostetaan, on varmasti hyödyksi niin meidän omille markkinoillemme kuin varmaan tulee käytetyksi myös tulevassa, istuntosaliin myöhässä tullut valiokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) perusteli.

Kokoomus ja perussuomalaiset esittivät vastalauseessaan, että romutuspalkkiota myönnettäisiin ”valtion varoista sähköavusteisen polkupyörän hankintaa vastaan enintään 25 prosenttia hankintahinnasta, enintään kuitenkin 1 000 euroa” .

Uusimmat
MAINOS