Verkkouutiset

Ulkomaalaislakia rukataan – vapaaehtoisesti lähtevälle avustusta

Niin sanottu vapaaehtoisen paluun hanke eteni eduskuntaan torstaina hallituksen esityksen muodossa.

Kyseessä on ulkomaalaislain 51 pykälän korjaaminen. Tällä hetkellä kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voi joissakin tapauksissa vain päättää jäädä maahan. Näin toimiva henkilö saa ensin tilapäisen oleskeluluvan, joka johtaa pysyvään oleskeluun. Oleskelulupa on myönnettävä myös rikolliselle, jos häntä ei onnistuta palauttamaan.

Kyseinen ongelma on koskenut maita, jotka eivät ota vastaan omia kansalaisiaan, elleivät nämä itse tahdo palata.

Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) mukaan esitys parantaa turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisuutta ja kannustaa kielteisen päätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen.

– Tämä säästää niin poliisin kuin vastaanottokeskusten kustannuksia ja on inhimillisempi vaihtoehto myös henkilön itsensä kannalta, Räsänen sanoo.

– Suomalainen käytäntö on ollut ainutlaatuinen koko Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsissa tilapäisen oleskeluluvan voi saada vasta usean vuoden jälkeen, ellei maasta poistaminen onnistu, ministeri toteaa.

Räsäsen mukaan epäkohta on ollut omiaan nakertamaan turvapaikkaprosessin uskottavuutta.

– Ymmärrän hyvin, että nykyinen käytäntö voidaan kokea epäoikeudenmukaiseksi. Tosiasia on, että nykyään eri maista tulevia henkilöitä kohdellaan keskenään eriarvoisesti. Toinen pakkopalautetaan ja toinen saa jäädä laadukkaiden vastaanottokeskuspalveluiden piiriin ja saa lopulta pysyvän oleskeluluvan. EU-kansalaisetkin ovat tässä suhteessa heikommassa asemassa.

Esityksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle voitaisiin korvata kohtuulliset muuttokustannukset sekä maksaa avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

Korvaus ja avustus myönnettäisiin tarveperusteisesti ja ne edellyttäisivät suunnitelmaan avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrättäisiin myöhemmin sisäministeriön asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan, että majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaisivat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, joka voisi vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla palata kotimaahansa.

Valtioneuvosto totesi asian käsittelyssä, että sisäministeriö seuraa tarkasti esityksen vaikutuksia laittomasti maassa oleskelevien määrään. Valtioneuvosto aikoo ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli laittomasti maassa oleskelevien määrä esityksen toteutumisen myötä merkittävästi kasvaa.

Uusimmat
MAINOS