Verkkouutiset

Koronarokotusta Helsingissä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Työelämässä olevat toivovat kollegoiltaan rokotusta

Työllisistä 82 prosenttia pitää tärkeänä, että työntekijät ovat saaneet koronarokotuksen.

Noin kaksi kolmesta työelämässä olevasta on sitä mieltä, että työnantajien pitäisi voida edellyttää koronarokotusten ottamista työntekijöiltään. Työelämästä tulee tukea myös kollegan rokotuksille ja koronapassille.

– Koronapassi mahdollistaisi monen työntekijän työn tekemisen ja palkansaannin. Siksi passia tarvitaan talouden avaamiseen, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Työelämässä olevat toivovat, että kollegalla on rokotus. Lähes kaikki työlliset (82 %) pitävät tärkeänä, että työntekijät ovat saaneet koronarokotuksen. Erityisesti tätä toivovat yli 55-vuotiaat.

– Työelämästä tulee vahva toivomus kollegan rokotesuojalle. Hyvä, että hallitus tarttui viimein esitykseemme ja otti työterveyden kunnolla mukaan rokotuksiin, Makkula toteaa tiedotteessa.

Kaksi kolmesta työelämässä olevasta (62 %) on sitä mieltä, että työnantajien pitäisi voida edellyttää koronarokotusten ottamista työntekijöiltään. Vastaajista 30 prosenttia vastustaa ajatusta. Vastustajien osuus on selkeästi suurempi alle 45-vuotiaiden kuin sitä vanhempien työllisten joukossa.

– Tämä näkyy myös yrittäjäjärjestölle tulevasta palautteesta. Rokotukset ja koronapassi jakavat niin yrittäjäkuntaa kuin työntekijöitä. Tämäkin on tärkeä muistaa.

Myönteisimmin rokotuksiin ja koronapassiin suhtaudutaan alempien toimihenkilöiden keskuudessa.

Yrityksen voitava päättää passin käytöstä

Yli puolet (58 %) työelämässä olevista on sitä mieltä, että yrityksen pitäisi voida itse päättää, edellyttääkö se asiakkailtaan koronapassia. Kolmannes on eri mieltä asiasta ja kymmenen prosenttia ei osaa arvioida sitä. Alemmat toimihenkilöt suhtautuvat myönteisimmin sekä koronapassiin että kollegoiden rokotuksiin.

– Koronapassilla voitaisiin osaltaan varmistaa mahdollisimman terveysturvalliset palvelut niin asiakkaille kuin työntekijöille. Työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus edellyttää työpaikalla koronapassia, Makkula sanoo.

– Koronapassia on uudistettava pikaisesti. Sen edellytyksiin tulee sisällyttää täysi rokotussarja, sairastettu tauti tai lääkärin lausuntoon perustuva lääketieteellinen syy. Passi tulee uudistaa mahdollisia myöhempiä tilanteita varten, jos epidemiatilanne yllättäen heikkenee.

Valtaosa (69 %) kannattaa koronarokotusten pakollisuutta hoiva-alalla. Pakollisuutta vastustaa lähes neljännes (23 %) työllisistä.

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1[nbsp]024. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Kysely tehtiin 5.–11.1.2022.

Uusimmat
MAINOS