Verkkouutiset

Donald Trump on saanut ennakkoääniä paljon ennakoitua enemmän

Vaa’ankieliosavaltioiden äänestyskäyttäytyminen poikkeaa ennusteista.

Alle viikko ennen varsinaista vaalipäivää Yhdysvalloissa on jo ehtinyt äänestää ennen kokemattomat miltei 90 miljoonaa äänioikeutettua. Lukumääräisesti tämä vastaa yli 60 prosenttia kaikista neljä vuotta sitten annetuista äänistä, raportoi Floridan yliopiston U.S. Election Project.

Kaikki kyselytutkimukset ovat kertoneet nimenomaan demokraattien aikovan äänestää ennakkoon tai postitse ja presidentti Trumpin kannattajien vasta varsinaisena vaalipäivänä. Demokraattien äänisaalis ennakko- ja postiäänistä olisi kyselyiden mukaan kaksin- tai jopa kolminkertainen republikaaneihin verrattuna.

Koska ennakkoon äänestäminen on koronapandemian takia historiallisen laajaa, Trumpin mahdollisuuksia kuroa umpeen Bidenin ennakkoäänissä todennäköisesti saamaa varsin selvää etumatkaa itse vaalipäivän äänillä on pidetty epätodennäköisinä.

Vaalilautakunnille jo palautetuista ennakko- ja postiäänistä on kuitenkin paljastunut yllättävää tietoa, joka kyseenalaistaa kyselyiden pohjalta tehdyt ennakkoarviot. U.S. Election Projectin keräämien tietojen mukaan Trump on nimittäin saanutkin ennakko- ja postiäänistä huomattavasti ennakoitua suuremman osan.

Ennakkoääniä lauantaihin mennessä antaneissa onkin ollut republikaaneja enemmän kuin demokraatteja, ei suinkaan päinvastoin. Republikaaneista 41 prosenttia ja demokraateista 36 prosenttia on jo äänestänyt ennakkoon. Postiäänten osalta demokraatit ovat oletusten mukaan todellakin olleet ahkerampia, mutta tässäkään kohdin erotus ei tule lähellekään kyselyissä ennakoitua. Postitse äänestävistä demokraateista 64 prosenttia on näin jo tehnyt, mutta republikaaneistakin peräti 57 prosenttia.

Nämä prosenttiluvut eivät kerro, kenelle äänet on annettu, sillä useimmissa osavaltioissa laki kieltää ennakko- ja postiäänten laskemisen ennen vaalipäivää. Mutta useat osavaltiot raportoivat jo vastaanottamiensa äänestyskuorten jakauman puolueittain.

Näiden raporttien mukaan Trump on useissa vaa’ankieliosavaltioissa kuronut viimeisen viikon aikana Joe Bidenin etumatkaa ennakko- ja postiäänissä huomattavasti – esimerkiksi Floridassa ja Nevadassa viidellä prosenttiyksiköllä, Pohjois-Karolinassa ja Iowassa neljällä.

Demokraateista on Floridassa jo äänestänyt 3,1 miljoonaa, mutta niin on 2,9 miljoonaa republikaaniakin. Nevadassa äänestäneistä on ollut demokraatteja 40 prosenttia ja republikaaneja 36 prosenttia , Arizonassa taasen 38 prosenttia vastaan 36 prosenttia .

Pohjois-Karolinassa molemmat puolueet ovat saaneet yhtä paljon ennakkoääniä, 1.1 miljoonaa. Suhteessa vähemmän annetuissa postiäänissä demokraatit sen sijaan johtavat siellä selvästi (400[nbsp]000 vastaan 178[nbsp]000).

Jo palautettujen äänien lukuja raportoivista vaa’ankieliosavaltioista vain Pennsylvaniassa on demokraateilla selvä etumatka, sillä siellä heistä on jo äänestänyt 1,5 miljoonaa mutta republikaaneista vain vähän yli 500[nbsp]000.

Vieläkin yllättävämpiä ovat Politicon raportoimat piirikuntatason tiedot vaa’ankieliosavaltioista suurimman, Floridann tärkeimmästä piirikunnasta Miami-Dadesta.

Alle viikko ennen vaalipäivää republikaanit itse asiassa johtavat jo palautetuissa äänissä tällä demokraattien perinteisellä valta-alueella, jonka tuloksesta riippuu koko osavaltion voitto. Heidän äänestysaktiivisuutensa on ollut siellä kaksi kertaa suurempaa kuin neljä vuotta sitten, ja kaikista kyseisen piirikunnan republikaaneista on jo äänestänyt 63 prosenttia, kertoo CNN, mutta demokraateista vain 56 prosenttia.

Jos republikaaniäänestäjät todellakin ovat äänestäneet Trumpia edellä esitellyin luvuin jo ennakkoon, ja jos heistä vielä äänestämättömät aikovat rynniä vaalipäivänä äänestyspaikoille, Donald Trumpin mahdollisuudet yltää vaalivoittoon vaikuttaisivat erinomaisilta.

Uusimmat
MAINOS