Verkkouutiset

”Tiedustelulait saatava voimaan” – Kokoomusmepit vaativat toimia terrorismin torjuntaan

Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen antavat täyden tukensa EPP-ryhmän terrorisminvastaiselle paketille sekä EU:n sisäministerien tekemille päätöksille terrorismin torjumiseksi.

Kokoomusmepit vaativat selkeitä yhteisiä toimia terrorismin torjuntaan ja antavat täyden tukensa EPP-ryhmän terrorisminvastaiselle paketille sekä EU:n sisäministerien viime viikolla tekemille päätöksille terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta.

– Ihmisoikeuksien, kansalaisten turvallisuuden ja demokratian takaaminen ovat arvoja, joille koko EU on perustettu toisen maailmansodan kauhujen jälkeen. Terrorismi on väkivaltaa näitä arvoja vastaan ja sitä emme voi sallia. Meidän on toimittava päättäväisesti yhdessä kansalaisvapauksien ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi, jotta ääriliikkeet eivät saavuta päämääräänsä: avoimen yhteiskunnan tuhoa, Sirpa Pietikäinen korostaa meppien tiedotteessa.

– Lisäksi tarvitsemme oikein mitoitettua, kohdennetun valvonnan tehostamista. Tähän kuuluvat tiedustelupalvelujen yhteistyön vahvistaminen terrorismia koskevien uhkien jakamisessa, Europolin toiminnan tehostaminen ja yhteisen rajavalvonnan kehittäminen.

Henna Virkkusen mukaan tärkeä osa Suomen varautumista on saattaa Suomen lainsäädäntö ajan tasalle.

– Erityisesti tiedustelulait on saatava voimaan, samoin lakimuutos sotilaallisen avun antamiseksi ja sen vastaanottamiseksi. Puutteet ovat olleet tiedossa jo pitkään, Virkkunen toteaa.

Virkkusen mielestä Suomi on perinteisten ja uudenlaisten uhkien keskellä.

– Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt Venäjän toimien seurauksena. Samaan aikaan sisäisiin uhkiin vastaaminen Euroopassa vaatii uudenlaista otetta.

Petri Sarvamaan mukaan poliisi- ja tiedusteluviranomaisille täytyy antaa laajat mahdollisuudet toimia.

– Viranomaisten tietovaihdosta täytyy tehdä EU:ssa automaattista. Suomessakin tiedustelulain laatimisen yhteydessä on ymmärrettävä, että terroristit käyttävät hyväkseen jokaisen lainsäädännöllisen heikkouden, jonka Euroopasta löytävät, Sarvamaa kertoo.

– EU:n täytyy nopeasti ottaa käyttöön lentomatkustajien rekisteri. On häpeällistä, että enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä on viivyttänyt rekisterin käyttöönottoa jo yli neljä vuotta. Tämäkään ei riitä: täytyy perustaa nopeasti myös terrorismin keskustietokanta. Tietosuojadirektiivin teksti täytyy niin ikään perata läpi.

Uusimmat
MAINOS