Verkkouutiset

Suvi-Anne Siimes: Työeläkevakuuttajat eivät kierrä veroja

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes toppuuttelee vellovaa veroparatiisikeskustelua.

Suvi-Anne Siimes muistuttaa tiistaisessa blogissaan, että valtiot houkuttelevat yksityisiä toimijoita omalle alueelleen esimerkiksi verokilpailun avulla.

– Kilpailu on synnyttänyt myös veroparatiiseja eli erilaisia alhaisen verotuksen tai jopa täyden verovapauden maita ja alueita, hän kirjoitta.

– Useimmat valtiot ovat viime vuosina velkaantuneet. Siksi ne kiinnittävät erityishuomiota verotulojen turvaamiseen vaikeuttamalla veronkiertoa ja käymällä aiempaa tarkemmin läpi myös laillisia verosuunnittelun muotoja. Näin on myös Suomessa. Tuorein esimerkki tästä on konserniverokeskuksen tiukentunut linja niin sanotussa siirtohinnoittelussa, Siimes jatkaa.

Veroasiat puhuttavat myös poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjä. Heidän huolenaan ovat etenkin veroparatiisit. Ihanteena on laittaa ne kuriin ja vähentää kansainvälistä verokilpailua. Siimeksen mukaan ihanne on monella tapaa oikea.

– Valtioiden välisten verosopimusten ja -käytäntöjen muuttaminen on kuitenkin hidasta. Nopeita tuloksia kaipaavien tähtäimessä ovat siksi sijoitusmarkkinoiden toimijat. Niiltä toivotaan nykyistä eettisempää sijoituskäyttäytymistä ja veroparatiisien välttämistä. Toive on esitetty myös suomalaisille työeläkevakuuttajille.

Siimes muistuttaa, että työeläkevakuuttajat vastaavat lakisääteisten työeläkkeiden hoidosta.

– Niillä ei ole muita tehtäviä eivätkä ne voi jakaa omistajilleen voittoja. Työeläkevakuuttajat eivät voi ”piilottaa” sijoituksiaan matalan verotuksen maihin, koska ne raportoivat jo nyt kaikki sijoituksensa Finanssivalvonnalle. Yksityisalojen työeläkevakuuttajat raportoivat ne tämän lisäksi myös Suomen verottajalle. Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta on siis jo nyt läpinäkyvää viranomaisille, Siimes kirjoittaa.

Siimes toteaa, etteivät suomalaiset työeläkevakuuttajat myöskään kierrä veroja.

– Niiden sijoitustoiminnan ainoa tarkoitus on turvata tulevia työeläkkeitä. Työeläkevarojen tuottojen moninkertainen verotus ei siksi ole tarkoituksenmukaista.

– Veroparatiiseja koskevassa keskustelussa olisikin tärkeää erottaa toisistaan tilanteet, joissa pyritään välttämään sijoitustuottojen moninkertaista verotusta niistä tilanteista, joissa pyritään estämään tuottojen yhdenkertainenkin verotus, toisin sanoen kierretään veroja. Siimes kirjoittaa.

Työeläkevakuuttajilta on toivottu veroparatiisien välttämistä ja yksipuolista niiden käytöstä luopumista. Kumpikaan niistä ei Siimeksen mukaan lisäisi työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä nykyisestä.

– Molemmat kuitenkin pienentäisivät työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja nykytilaan verrattuna. Korvaavat tulot tulisi hankkia korottamalla Suomessa perittäviä työeläkemaksuja. Toinen vaihtoehto olisi leikata tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä.

– Toive veroparatiisien käytön nopeasta ja yksipuolisesta lopettamisesta onkin työeläkealaan kohdistettuna selkeä muiden maiden verottajien hyväksi tehtävä arvovalinta. Sellaisenkin tekeminen on toki sallittua. Se pitää kuitenkin avoimesti kertoa, hän toteaa.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)