Verkkouutiset

Aluevaalien ennakkoäänestys Korsossa Lumon monitoimihallissa Vantaalla. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Suurin osa kunnista arvioi voivansa järjestää vaalit turvallisesti

Karanteeniin määrättyjen äänestyksen mahdollisuudessa on ollut vaikeuksia.

Kuntaliiton toteuttamassa kyselyssä 28 prosenttia vastanneista kunnista arvioi, että aluevaalit voidaan järjestää täysin terveysturvallisesti ja 70 prosenttia arvioi järjestelyjen onnistuvan melko terveysturvallisesti.

Vaalien terveysturvallinen järjestäminen vallitsevassa koronatilanteessa on vaatinut kunnilta paljon poikkeusjärjestelyjä, osan hyvin nopeallakin aikataululla.

– Kunnat kokevat pystyvänsä pääsääntöisesti järjestämään äänestämiselle mahdollisimman terveysturvalliset puitteet. Nykyinen koronatilanne on kuitenkin haastava ja vaatii meiltä jokaiselta valppautta myös äänestäjinä noudattaa erityisen hyvin annettuja ohjeistuksia, toteaa Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen tiedotteessa.

Kyselyn perusteella kokemukset vuoden 2021 kuntavaalien terveysturvallisuusjärjestelyistä auttavat merkittävästi nyt tehtävissä vaalijärjestelyissä. Vastanneista kunnista 75 prosenttia arvioi aiempien kokemusten auttavan merkittävästi ja 22 prosenttia jossain määrin.

Erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungit kokivat aiempien kokemusten auttaneen aluevaalien järjestämisessä.

Nyt vastanneista kunnista yhteensä 98 prosenttia koki voivansa hoitaa järjestelyt täysin tai melko terveysturvallisesti. Vuonna 2021 ennen kuntavaalien siirtoa kunnista 78 prosenttia vastasi samoin.

Ulkoäänestäminen aiheuttaa haasteita

Kolme neljästä kunnasta (74 prosenttia) arvioi, että erityisjärjestelyt karanteeniin tai eristykseen määrättyjen äänestäjien kohdalla on onnistuttu toteuttamaan helposti tai melko helposti.

Joka viidennellä kunnalla on kuitenkin ollut vaikeuksia järjestää äänestysmahdollisuus karanteeniin tai eristykseen määräytyville. Kuntaliiton kyselyn mukaan vaikeuksia ilmenee kaikenkokoisissa kunnissa.

– Monissa kunnissa vaalihenkilöstön määrä saattaa olla jo valmiiksi minimimitoituksella. Etenkin näissä tilanteissa ulkoäänestäminen aiheuttaa haasteita, Korhonen sanoo.

Varahenkilöjärjestelyt laajasti käytössä

Kuntaliiton kyselyn perusteella kunnat ovat ottaneet vaalitoimielinten varahenkilöjärjestelyt laajasti käyttöön.

Joka kolmas vastannut kunta arvioi pystyneensä varautumaan varahenkilöjärjestelyihin kattavasti, ja runsaat puolet kertoi pystyneen varautumaan osittain.

Etenkin suurissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa kerrottiin varautumisen onnistuneen kattavasti, kun taas 20 001–50 000 asukkaan kunnissa on pystytty muita heikompaan varautumiseen varahenkilöiden osalta.

Kuntaliitto toteutti kunnille kyselyn aluevaalien vaalijärjestelyjä ja terveysturvallisuutta koskien viikolla 3. Kyselyyn vastasi 183 Manner-Suomen kuntaa eli 63 prosenttia kunnista, joissa järjestetään aluevaalit. Vastauksia saatiin kaikilta muilta hyvinvointialueilta paitsi Vantaa-Keravalta.

 

Uusimmat
MAINOS