Verkkouutiset

Vaalimaan rajanylityspaikka Virolahdella. LEHTIKUVA / ARI NAKARI

Kokoomusedustajat: Suomi lähinnä varautuu vastaanottamaan kymmenet tuhannet tulijat

17 kansanedustajaa kysyy hallituksen tuesta tilanteelle, jossa turvapaikanhakua rajoitettaisiin ja estettäisiin tilapäisesti.

Euroopan unionin mukaan Valko-Venäjä on kerännyt pakolaisia Irakista, Iranista ja Afrikan maista ohjatakseen heitä rajan yli EU:n alueelle. Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä voi olla jopa tuhansia siirtolaisia, jotka ovat valmiina ylittämään rajan Puolaan, Latviaan tai Liettuaan. Kyse on niin sanotusta hybridivaikuttamisesta, jolla pyritään aiheuttamaan levottomuutta ja epävakautta Eurooppaan. EU:n tukemana rajavaltiot ovat rakentaneet rajoilleen aitoja voidakseen padota kasvavaa turvallisuusuhkaa. Minsk sijaitsee Rovaniemen etäisyydellä Helsingistä.  

Laajamittaisen pakolaisvirran käyttäminen hybridivaikuttamiseen ei ole uusi ilmiö myöskään Suomelle. Loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana Venäjältä Suomeen tuli 1 757 turvapaikanhakijaa pelkästään Lapin Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilta. Pääosa heistä oli Afganistanin, Syyrian, Intian ja Bangladeshin kansalaisia. Siirtolaisvirta päättyi yksittäisten raja-asemien sulkemiseen kolmansien maiden kansalaisilta,sekä lopulta valtiojohtajien tapaamisen myötä.

Näin alkaa kokoomuksen Heikki Vestmanin ensimmäisenä allekirjoittama kysymys laajamittaisen maahantulon torjunnasta. Muut allekirjoittaneet kansanedustajat ovat saman puolueen Wille Rydman, Pauli Kiuru, Mia Laiho, Terhi Koulumies, Kalle Jokinen, Sinuhe Wallinheimo, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Arto Satonen, Marko Kilpi, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen, Kari Tolvanen, Ville Kaunisto, Heikki Autto, Jari Kinnunen ja Paula Risikko.

Heikki Vestman kysyi keväällä 2020, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin poikkeusolovaltuuksien laajentamiseksi hallitsemattomassa kansainvaelluksessa. Vastauksessaan sisäministeri Vestmanin mukaan totesi, että laajamittaista maahantuloa ei sellaisenaan ole säädetty valmiuslain mukaiseksi poikkeusoloksi ja se edellyttäisi sellaista laajamittaista maahantuloa, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnat olennaisesti vaarantuvat.

Kynnys poikkeusolojen toteamiselle vakavankin laajamittaisen maahantulon tilanteessa, jos siihen ei liittyisi aseellisen hyökkäyksen uhkaa, olisi uuden kysymyksen mukaan todennäköisesti liian korkea.

– Lieneekin niin, että Suomella olisi laajamittaisen maahantulon ja sitä seuranneessa valtakunnallisen tai alueellisen epäjärjestyksen tilanteessa tai kansallisen turvallisuuden vaarantuessa mahdollisuus sulkemalla raja osittain tai kokonaan estää turvapaikkahakemusten jättäminen. Näin myös Kreikka on EU:n tuella käytännössä toiminut Turkin vastaisella rajalla vuonna 2020. Suomen lain viranomaiselle suomat toimivaltuudet ovat kuitenkin tältä osin vähintään puutteelliset, kysymyksessä todetaan.

– Kokoomus on vaatinut lainsäädäntöä, jossa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi turvapaikanhakua voidaan rajoittaa ja estää tilapäisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Oikeusministeriössä on ryhdytty julkisuuden tietojen mukaan valmistelemaan valmiuslain ajantasaistamista, mutta laajamittaisen maahantulon osalta tuo ylivaalikautinen valmiuslain kokonaisuudistus ei tuo riittävän nopeita ratkaisuja, kun ottaa huomioon kohonneen riskiarvion. Muutokset lainsäädäntöön pitäisi valmistella nopeutetulla aikataululla.

– Hallituksen esityksen perusteella Suomi lähinnä varautuu laajamittaisen maahantulon tilanteessa vastaanottamaan kymmenet tuhannet siirtolaiset — ei rajoittamaan tai estämään näiden pääsyä maahan. Vaikuttaa siltä, ettei hallitus ota laajamittaisen maahantulon kohonnutta riskiarviota kovinkaan vakavasti.

Kansanedustajat kysyvät asianomaiselta ministeriltä muun muassa:

* Katsooko hallitus, että Suomella olisi laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansainvälisen oikeuden perusteella mahdollisuus sulkea Suomen raja tilapäisesti ja estää turvapaikkahakemusten jättäminen vai varautuuko hallitus vastaanottomaan kaikki turvapaikkaa hakevat määrästä riippumatta?
* Olisiko Suomen valtioneuvostolla ja viranomaisilla toimivaltuus sulkea Suomen raja osittain tai kokonaan turvapaikanhaulta tilapäisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa rajavartiolain 16 pykälän tai muun voimassa olevan säännöksen nojalla?
* Mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt laajamittaisen maahantulon kohonneen riskiarvion ja viranomaisilta ilmeisesti puuttuvien riittävien toimivaltuuksien johdosta?
* Kannattaako hallitus kokoomuksen ehdottamaa lainsäädäntöä, jossa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi turvapaikanhakua voidaan rajoittaa ja estää tilapäisesti ja milloin hallitus tuo asiaa koskevan esityksen eduskuntaan? 

Uusimmat
MAINOS