Verkkouutiset

Suomen opiskelijakuntien liitto: Koulutusperäinen maahanmuutto turvaa eläke- ja palvelulupauksen

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n liittokokous painottaa, että tulevan eläkeuudistuksen yhteydessä Suomen eläkejärjestelmä on sopeutettava väestön eliniän pidentymiseen.

Eläkkeitä on uudistettu vuosien varrella ja eläkevaroja rahastoitu, ikääntyvän väestön ja valtion velkaantumisen mukanaan tuomiin haasteisiin ei ole varauduttu riittävästi. Liittokokous tarjoaa kärjistyvään tilanteeseen ratkaisuksi maksutonta koulutusta ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, kertoo tiedote.

SAMOK painottaa tiedotteessaan, että Suomessa opiskelee tällä hetkellä korkeakouluissa noin 19 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Heistä 67 prosenttia jää Suomeen valmistumisensa jälkeen ja tänne jääneistä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työelämässä on 77 prosenttia.

– Laadukkaasti järjestetty koulutus, kulttuuri- ja kieliopinnot sekä tukipalvelut mahdollistavat kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen maahan jo opintojen aikana.

– Suomi on ikääntyvän Euroopan kärkimaita. Väestön ikääntyminen aiheuttaa ikäluokkien väliset kokoerot sekä väestön eliniän pidentyminen. Eliniän pidentyminen on erityisen ongelmallista Suomen kaltaisissa maissa, joissa väestörakenteen muutokset eivät ole tasapainottuneet maahanmuutolla, täsmentää SAMOK.

Ikääntymisen lisäksi Suomi velkaantuu. Velkaantuminen vaarantaa sekä eläkelupauksen että palvelulupauksen. Maan hallitus on esittänyt ratkaisuksi työurien pidentämistä. Parhaassakaan tapauksessa työurien pidentämisellä ei kuitenkaan SAMOK.n mukaan tasapainoteta taloudellista huoltosuhdetta, sillä käytettävissä oleva työvoima on rajallinen.

– Suomi kaipaa kipeästi lisää työvoimaa, kansainvälistä osaamista sekä uusia ratkaisuja maan kehittämiseen

SAMOKin liittokokous vaatii, että ennakkoluuloista on luovuttava ja myönnettävä, että kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on jo nyt rikastuttanut suomalaista kulttuuria, tuottanut huomattavaa etua kansantaloudelle ja kehittänyt suomalaista osaamista sekä yhteyksiä maailmalle.

– Maksuton koulutus on yksi Suomen kansainvälistymisen peruspilareista, joiden avulla turvataan myös työmarkkinoiden tarpeita koulutetun työvoiman avulla.

Uusimmat
MAINOS