Verkkouutiset

Suomalaisyhdistyksen toiminta herättää kysymyksiä Venäjän vaikutuksesta: Mikä on Geopoliittinen Seura?

Geopoliittisen Seuran piiristä käytettyjen puheenvuorojen arvioidaan vaikuttavan Suomen edun vastaisesti.

Joukko arvovaltaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita perusti viime vuonna Suomen Geopoliittinen Seura -nimisen yhdistyksen (SGS). Sen tarkoituksena on verkkosivujensa mukaan Suomea koskevan geopoliittisen tutkimuksen, keskustelun ja tietämyksen edistäminen.

Kesäkuussa 2015 yhdistysrekisteriin merkitty seura pyrkii profiloitumaan akateemisena korkean tason keskustelukerhona. Sen taustamotiivit ovat herättäneet eri tahoilla kysymyksiä alusta alkaen.

Eräs perustamiskokoukseen osallistunut eturivin asiantuntija sanoo todenneensa nopeasti, että seuran toiminta ei vastannut hänen arvomaailmaansa. Toinen haastateltu muistaa saaneensa kutsun seuran jäseneksi, mutta kieltäytyneensä siitä, koska ei halua olla sen toiminnan kanssa missään tekemisissä.

Useiden lähteiden mukaan seuraa karsastetaan, koska sen muutamien johtohenkilöiden käyttämiä puheenvuoroja on pidetty presidentti Vladimir Putinin politiikkaa myötäilevinä ja Suomen turvallisuuspoliittisia valintoja kyseenalaistavina.

Leimallista näille puheenvuoroille on ollut muun muassa Suomen läntisen puolustusyhteistyön tiivistämiseen kohdistuva kritiikki ja Naton sotilaallisen läsnäolon esittäminen Itämeren alueen vakautta horjuttavana tekijänä.

Taustahaastatteluissa viitataan erityisesti seuran puheenjohtajan, tohtori Pekka Visurin, varapuheenjohtajan, suurlähettiläs Heikki Talvitien ja sen hallituksen jäsenen, dosentti Risto Volasen viimeaikaisiin puheisiin ja kirjoituksiin, joista useita on julkaistu myös seuran verkkosivuilla.

Myös SGS:n eräiden jäsenten läheiset Venäjä-suhteet synnyttävät ristiriitaisia tunteita. Haastatteluissa vilahtelee jopa tiedustelukäsite ”vaikuttaja-agentti”.

– On hyvin tiedossa, että Venäjä perustaa yhä kulissiorganisaatioita toimintansa kohdemaihin samaan tapaan kuin Neuvostoliitto teki, American Foreign Policy Councilin Venäjään erikoistunut vanhempi tutkija Stephen Blank sanoo Verkkouutisille.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Blank toimi 24 vuotta professorina Yhdysvaltain asevoimien sotakorkeakoulussa (US Army War College).

Stephen Blank, joka korostaa puhuvansa vain yleisellä tasolla, arvioi, että myös organisaatio, joka on perustettu hyvin tarkoituksin, voi tahtomattaan ajautua Venäjän vaikuttamistoimien välikappaleeksi.

Myös kotimaisista lähteistä korostetaan, että seuran toimintaan osallistumisessa ei sinänsä ole mitään moitittavaa.

Verkkouutisten haastattelema korkea virkamies katsoo, että Suomessa ei tiedosteta riittävästi Venäjän systemaattista pyrkimystä lännen yhtenäisyyden vähittäiseen rapauttamiseen. Suomen ja Venäjän suhteen oletetun erityisluonteen korostaminen toimiikin hänen mukaansa tosiasiassa usein Suomen omaa etua vastaan.

Avainpaikalla Vladimir Putin

Suomen Geopoliittisen seuran toiminnassa ja tavoitteissa näyttää olevan yhtymäkohtia Suomen Arktisen Seuran kanssa.

Kun Arktinen Seura syksyllä 2012 perustettiin, Venäjän ja lännen välisissä suhteissa elettiin suvantovaihetta, ja seuraa pidettiin eri tahoilla tervetulleena uutena foorumina Suomen arktisten intressien edistämiselle.

Helmikuussa 2014 tapahtunut Krimin valtaus ja Venäjän toimet Itä-Ukrainassa kuitenkin heijastuivat ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tavalla, jonka vuoksi myös Arktisen Seuran pelätään joutuneen Venäjän vaikuttamispyrkimysten pelinappulaksi.

Levottomuutta on aiheuttanut muun muassa se, että Arktinen Seura valmistelee tiettävästi edelleen yhteistyösopimuksen solmimista Venäjän maantieteellisen seuran kanssa. Vuonna 1845 perustetun venäläisseuran erityisasemaa kuvastaa, että sen hallintoneuvoston puheenjohtaja on presidentti Vladimir Putin, ja seuraa johtaa puolustusministeri Sergei Shoigu.

Erään seuran toimintaa tuntevan lähteen mukaan seura on kuitenkin kehittänyt yhteistyötään Venäjän kanssa huomattavasti harkitummin askelin kuin mitä jotkut sen jäsenistä olisivat toivoneet.

Hän pitää mahdollisena, että Suomen Geopoliittisen Seuran perustamisen taustalla olisikin osaltaan vaikuttanut juuri pettymys Arktisen Seuran Venäjä-linjan varovaisuuteen.

Molempien yhdistysten toimintaa tulisi hänen mielestään käsitellä julkisuudessa paljon tarkemmin kuin tähän mennessä on tapahtunut.

TOIMITTAJA: HEIKKI HAKALA

Uusimmat
MAINOS