Verkkouutiset

Suomalaisista 78 prosenttia kannattaa talous- ja rahaliittoa

Tuoreen Eurobarometrin mukaan kolme neljästä suomalaisesta (78 %) kannattaa talous- ja rahaliittoa sekä yhteisvaluuttaa euroa.

Vain joka viides suomalainen (20 %) suhtautuu talous- ja rahaliittoon sekä euroon kielteisesti-

Kyselyn mukaan EU merkitsee suomalaisille ennen muuta positiivisia käytännön asioita: vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella sekä yhteistä rahaa. EU on heille myös rauhan, ihmisoikeuksien ja lakien kunnioittamisen unioni.

Enemmistö suomalaisista (56 %) samaistuu sekä suomalaiseksi että eurooppalaiseksi. Neljä prosenttia tuntee itsensä ensisijaisesti eurooppalaiseksi ja toissijaisesti suomalaiseksi. Prosentti kokee olevansa vain eurooppalainen. Kaikkiaan 38 prosenttia tuntee olevansa vain suomalainen.

Hieman useampi kuin kaksi suomalaista viidestä (44 %) arvioi olevansa jollakin tavoin kiintynyt Euroopan unioniin. Enemmistö (54 %) arvioi, ettei ole kovin tai lainkaan kiintynyt siihen. Suomalaisista pienempi osa (44 %) kuin EU-kansalaisista keskimäärin (51 %) tuntee kiintymystä Euroopan unioniin.

Suomalaiset tuntevat Euroopan unionia enemmän kiinnittymistä Eurooppaan yleensä. Useampi kuin kaksi kolmesta (69 %) tuntee olevansa siihen vähintään melko kiintynyt.

Suurimmaksi ongelmaksi nousee suomalaisten keskuudessa maahanmuutto, sillä 38 prosenttia vastaajista valitsee sen kahden tärkeimmän ongelman joukkoon. Suomalaiset pitävät tätä muita EU-kansalaisia tärkeämpänä kysymyksenä.

Toiseksi keskeisimmäksi suomalaiset valitsevat jäsenvaltioiden julkisen talouden tilan (31 %) ja kolmanneksi tärkeimmäksi taloudellisen tilan yleisesti (23 %). Terrorismin mainitsi melkein yhtä moni (22 %).

Enemmistö suomalaisista uskoo olevansa perillä Eurooppaa koskevista asioista erittäin tai melko hyvin. Suomalaiset otaksuvat itsensä ja muiden suomalaisten tietämyksen Euroopan asioista paremmaksi kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Enemmistö suomalaisista arvioi Euroopan taloudellisen tilan heikoksi. Heidän mielestään julkisen velan vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ei voi viivyttää.

Suomalaiset suhtautuvat yksiselitteisen myönteisesti EU-kansalaisten oikeuteen asua ja työskennellä missä tahansa EU-jäsenvaltiossa. He suhtautuvat EU:n sisäiseen maahanmuuttoon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Sen sijaan maahanmuutto EU:n ulkopuolelta maistuu suomalaisten mielestä pahalta. Enemmistö (59 %) toteaa, että maahanmuutto EU:n ulkopuolelta herättää kielteisiä tuntemuksia.

Suomalaisten enemmistö (57 %) kannattaa unionin yhteistä ulkopolitiikkaa. Samaa voi sanoa heidän ajatuksistaan EU:n yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Tosin kummankin kannattajia on suomalaisissa vähemmän kuin EU-kansalaisissa keskimäärin.

Enemmistö arvioi, että demokratia toimii EU:ssa vähintäänkin melko hyvin. Tyytymättömiä on vajaa neljännes. Suomalaiset ovat tyytyväisempiä demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Kyselytutkimuksessa haastateltiin marraskuussa 2016 Suomessa 1005 henkilöä. Haastattelut suoritti TNS Gallup Oy.

Uusimmat
MAINOS