Verkkouutiset

Hallitusohjelmassa esitetään vuodelle 2024 useita muutoksia sosiaaliturvaan. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sosiaaliturvaan on tulossa monia muutoksia ensi vuonna

Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin on valmisteilla ensi vuodeksi useita muutoksia.

Valmisteltavista muutoksista on linjattu hallitusohjelmassa. Kaikki suunnitellut muutokset eivät tule Kelan mukaan  voimaan heti vuoden 2024 alussa, vaan voimaantuloa on tarkoitus porrastaa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hallituksen esitykset, ja sen jälkeen ne käsitellään eduskunnassa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan ensi vuonna muun muassa työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea leikataan. Korotuksia on tulossa lapsilisiin ja yksityislääkärin palkkioista maksettaviin Kela-korvauksiin.

Tarkemmat yksityiskohdat selviävät vasta, kun hallituksen lakiesitykset valmistuvat. Kela viestii muutoksista asiakkailleen aktiivisesti koko syksyn ajan.

Kelan maksamia eläkkeitä (kansaneläke, takuueläke), vammaistukia ja rintamalisiä korotetaan vuoden alussa normaalisti kansaneläkeindeksillä. Korotuksen suuruus selviää 13. lokakuuta, kun Kela vahvistaa, mikä on kansaneläkeindeksi 1.1.2024 alkaen.

Eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteet vuonna 2024 pysyvät samoina kuin tänä vuonna.

Työttömyysturvan määrä pysyy ennallaan

Kelan maksaman työttömyysturvan (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) määrä pysyy vuonna 2024 ennallaan (37,21 euroa päivässä), jos hallituksen suunnittelema indeksijäädytys hyväksytään eduskunnassa.

Työttömyysturvaan valmistellaan monia muutoksia, joista osan on tarkoitus astua voimaan heti vuoden alussa, osan vasta myöhemmin. Ensi vuoden alussa työttömyysturvaa hakevilla omavastuupäivien määrä nousisi viidestä seitsemään. Myös kokoaikatyön päättyessä maksettavat lomakorvaukset vaikuttaisivat siihen, milloin työttömyysturvaa aletaan maksaa.

Suunnitteilla on, että työttömyysturvaan ei enää 1.4.2024 alkaen makseta lapsikorotuksia. Lapsikorotusta on maksettu niille työttömille työnhakijoille, joilla on huollettavana alaikäisiä lapsia. Käytännössä tämä merkitsee noin 10–20 prosentin vähennystä työmarkkinatuen tai peruspäivärahan määrään.

Myös työttömyysturvan sovittelu palkkatulojen kanssa muuttuu, kun 300 euron suojaosa aiotaan poistaa käytöstä.

Palkansaajan työssäoloehtoon valmistellaan muutosta, joka on tulossa voimaan syyskuussa. Työssäoloehto pitenisi 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Lisäksi työssäoloehto täyttyisi jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella eikä enää viikoittaisten työtuntien mukaan, kuten nykyään.

Lapsilisiin tulossa korotuksia

Lapsilisiin suunnitellaan korotuksia, joista osan on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden 2024 alussa, ja osan myöhemmin vuonna 2024. Korotuksia on tulossa alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen sekä neljännen ja viidennen ja sitä useamman lapsen lapsilisään.

Lastenhoidon tukiin ei ole tulossa vuoden alussa normaalia indeksikorotusta, vaan tukien määrät pysyvät samoina kuin vuonna 2023, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen indeksijäädytyksistä.

Yleisen asumistuen saamisen ehtoihin valmistellaan muutoksia, jotka vähentävät tuen määrää. Tulojen vaikutus tukeen kiristyy, tukiprosentti laskee, ansiotulovähennys poistuu ja oikeus saada asumistukea omistusasuntoon poistuu. Tuen määrään vaikuttavan perusomavastuuosuuden määräytymistä aiotaan muuttaa niin, että muiden muutosten vaikutukset ovat lievempiä lapsiperheille.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2024 siten, että muutokset vaikuttavat tuen saajien asumistukeen, kun tuki seuraavan kerran tarkistetaan. Omistusasunnossa asuvien asumistuet lakkautetaan syyskuussa 2024.

Lisäksi yleiseen asumistukeen vaikuttaa valmistelussa oleva hallituksen esitys indeksijäädytyksistä. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, yleisen asumistuen määräytymisperusteisiin, kuten esimerkiksi enimmäisasumismenoihin, ei tehdä vuoden alussa indeksikorotusta.

Toimeentulotukeen indeksikorotus

Perustoimeentulotuessa perusosan määriin tulee normaali indeksikorotus 1.1.2024 alkaen.

Toimeentulotukeen on valmisteilla hallituksen esitys, jonka mukaan asumismenojen huomioimista tuessa selkeytetään ja tiukennetaan. Muutos tulisi voimaan vuoden 2024 aikana. Tarkempi aikataulu varmistuu, kun esityksen valmistelu etenee.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on tällä hetkellä 36,91 euroa arkipäivältä. Nyt valmistellaan muutosta, jonka seurauksena näiden tukien vähimmäismäärä laskee, niin että se on 1.1.2024 alkaen sama kuin kuntoutusrahan ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä eli 31,99 euroa arkipäivältä. Käytännössä muutos merkitsee noin 13 prosentin leikkausta nuoren kuntoutusrahaan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan.

Yksityislääkärikäynnistä maksettavaan Kela-korvaukseen on suunnitteilla huomattava korotus. Tällä hetkellä Kela korvaa yksityisen lääkärin palkkiosta keskimäärin 8 euroa. Korotettu Kela-korvaus on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2024.

Lääkekustannusten vuosiomavastuun määrä nousee vuonna 2024. Tänä vuonna lääkkeiden hintakattoon ei tehty indeksikorotusta, vaan määrä pysyi samana kuin viime vuonna eli 592,16 euroa kalenterivuodessa.

Ensi vuonna lääkekattoon ei silti ole tulossa kahta indeksikorotusta kerralla, sillä valmisteilla on hallituksen esitys, jonka mukaan lääkekattoon tehdään vain vuoden 2024 indeksitarkistus.

EDIT: Juttua korjattu klo 8.13 aiempien Kelan virheiden vuoksi.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)