Verkkouutiset

Metsäkone kuljettaa puita metsätien varteen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sitran Timo Lehesvirta: Metsäkeskustelu on valeuutisointia ja ohipuhumista

Asiantuntija toivoo, että sormella osoittamisesta päästään pois.

Metsäkeskustelu on politisoitunut, koska etusijalle on nostettu ilmasto ja hiilen sidonta, kun taas metsien muut tavoitteet unohtuvat. Niihin kuuluvat talouskäyttö, luonnon monimuotoisuus, metsien muut tuotteet, vesien suojelu, virkistyskäyttö ja maisema-arvot, sanoo Sitrassa monimuotoisuuden talousintegraatiotyötä tekevä Timo Lehesvirta.

– Tämä keskustelun kokonaisvaltaisuuden puute on kauhistuttava asia. Jos hiili määrittää käytännön ratkaisut, niin silloin ollaan väärällä tiellä. Alamme luonnon jäsentämisen sijaan jäsentää toisiamme tiettyyn viiteryhmään ja sitä tämmöisessä polarisoituneessa metsäkeskustelussa helposti tehdään, hän sanoo Audiomedian Metsämiesten Säätiölle kirjoittamassa artikkelissa.

Yksi kiistakysymys on metsien uudistaminen eli se, avohakataanko metsä vai noudatetaanko niin sanottua jatkuvaa kasvatusta. Lehesvirta katsoo, että uudistamismenetelmiä pitää monipuolistaa, mutta monimuotoisuuskysymyksiä ei sitä kautta ratkaista.

– Avohakkuita arvostellaan esteettisin mittarein, eikä puun 70-80 vuoden kiertoajan pituuden pohjalta. Tässä on paljon valeuutisointia tarjolla. Visuaalisuuden ja mielikuvien merkityksen kasvu viestinnässä on erittäin merkittävä.

Lehesvirta myös pohtii, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ”meidän metsistämme”. Hän katsoo, että käsitys on syntynyt jokamiehenoikeuksien kautta ja muistuttaa, että ison osan metsistä omistavat yksityiset ihmiset.

– Muualla maailmassa ei tämänkaltaisia metsän käytön jokamiehen oikeuksia ole, eikä varsinkaan voi syntyä näennäisomistajuutta tai oikeutta maisemaan. Kun meillä on jokamiehen oikeuden kautta annettu pikku sormi, nyt halutaan koko käsi.

Hän toivoo, että ohipuhumisesta päästäisiin eroon.

– Syyllisiähän tässä haetaan, ja sormella osoittamisesta pitää päästä pois, oli sitten kohteena kuka tahansa. Me olemme väistämättä siinä tilanteessa, että meidän tulee löytää aika käytännönläheinen ja pragmaattinen lähestymistapa myöskin metsäympäristö- ja monimuotoisuuskysymyksiin.

Edit. 29.12. klo 14.46: Muutettu jutun lähteeksi Audiomedian Metsämiesten Säätiölle kirjoittama artikkeli.

Uusimmat
MAINOS