Verkkouutiset

Siirtohinnoista nousi äläkkä: Miksi ongelmia halutaan salata?

Hallituspuolueiden edustajien sanotaan poistaneen sähkön siirtohintojen arvostelua.

Eduskunta äänesti keskiviikkona sähkömarkkinalainsäädännön muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä, joka sivuaa sähkön siirtohintoja.

Talousvaliokunnan mietinnössä oli alunperin esillä asiantuntijoiden sähkönsiirtoja koskevaa arvostelua. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) sekä valiokunnan kokoomuslaisten Heikki Vestmanin ja Pia Kauman mukaan ne kuitenkin poistettiin mietinnöstä.

– Hallituspuolueiden enemmistö poistatti viime viikon valiokunnan kokouksessa mietinnöstä professori Pertti Järventaustan ja professori Mikael Collanin lausuntoihin perustuvia kirjauksia, joissa nostettiin esiin sähkön siirtohintojen valvontamalliin liittyviä ongelma. Minkä ihmeen takia hallituspuolueiden edustajat äänestyttivät mietinnöstä pois asiantuntijakuulemisessa esille noussutta kritiikkiä?, Vestman kysyy.

– Hallituspuolueet ovat hallitusohjelmassaan sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon mutta ovat tuoneet nyt eduskuntaankin hallituksen salailukulttuuria. Mistä tällainen pyrkimys salata sähköverkkomonopolin sääntelyyn liittyviä ongelmia kumpuaa?

Kokoomusedustajat esittivät mietinnössä lausumaehdotuksen, jonka nojalla hallitus toisi eduskuntaan sähkön siirtohintoja alentavan esityksen. Puolue kannattaa myös esimerkiksi siirtohintojen korotuskaton kiristämistä ja vaatisi sähköverkon rakentamiselta kustannustehokkuutta.

– Meidän mielestämme sähköverkkobisneksen riskien ja tuottojen on kuljettava käsi kädessä. Sähköverkkomonopolitoiminnan riskit ovat lähes olemattomat. Silti monopoliyhtiöillä on mahdollisuus rahastaa asiakkailla, jotka eivät voi äänestää jaloillaan. Olisin odottanut, että hallituspuolueilta olisi tullut tukea kuluttajalähtöisen näkemyksen puolesta. Näin ei valitettavasti käynyt, Kauma sanoo.

– Pelkään, että hallitukselta tuleva esitys ei ota riittävästi huomioon nykyisen monopolijärjestelmän ja siirtohintojen sääntelyn ongelmia. Ministeriön vastauksesta valiokunnalle käy ilmi, että se piiloutuu EU:n taakse eikä välttämättä aiokaan riittävän pontevasti puuttua sallitun tuoton tasoon ja sen kyseenalaiseen, yhtiöitä suosivaan laskentamenetelmään. Hallituspuolueiden edustajat saattavat vielä joutua pettymään pahasti, kun hallituksen esitys ei korjaakaan siirtohinnoittelun ongelmia, valiokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen sanoo.

– Vastalauseessamme velvoitetaan hallitusta valiokunnan mietintöä napakammin ottamaan alan asiantuntijoiden kritiikistä onkeensa. Kokoomus toimii tietopohjaisen päätöksenteon puolesta.

Uusimmat
MAINOS