Verkkouutiset

Satavuotias Kokoomus katsoo eteenpäin

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan sata vuotta täyttävä puolue uskoo suomalaisuuteen, joka on avointa ja yhdistävää.
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja..

Me suomalaiset olemme saaneet elää itsenäisessä, vapaassa Suomessa jo 101 vuoden ajan. Lähes koko itsenäisyytemme ajan isänmaan etuja on ollut valvomassa Kansallinen Kokoomus, joka täyttää lauantaina 8.12. sata vuotta. Kokoomus on vaikuttamassa niin kunnissa, seurakunnissa, maakunnissa, valtakunnallisesti. Euroopan unionissa kuin kansainvälisissä järjestöissäkin.

Satavuotias Kansallinen Kokoomus on avoin tulevaisuuspuolue, joka uskoo ihmiseen. Viime kesänä hyväksyimme puoluekokouksessa uuden periaateohjelman, jossa arvopohjamme puetaan sanoiksi tuorein sanoin ja kirkkaasti. Sain olla puolueen varapuheenjohtajana tuon valmistelun johdossa.

Periaateohjelma puhuu painavasti länsimaisesta arvopohjasta. Ohjelma linjaa, että ”Kokoomus on aatteessaan ja kaikessa politiikassaan sitoutunut länsimaisten arvojen ylläpitoon ja edistämiseen.” Pidämme tärkeinä oikeusvaltiota, demokratiaa ja markkinataloutta sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Harva olisi arvannut, että juuri tästä tulee yksi tekijä, jolla voimme suomalaisten ja eurooppalaisten puolueiden joukossa erottua, mutta näin on nyt käynyt. On entistä tärkeämpää pitää kiinni jakamattoman ihmisarvon, oikeusvaltion ja yksilön vapauden puolustamisesta.

Viimeisten 30 vuoden aikana olemme saaneet tottua siihen, että läntiset perusarvot ovat vain vahvistuneet Euroopassa ja paljolti kautta maailman. Nyt tämä kehitys on pysähtynyt. Populismi, protektionismi ja nationalismi nostavat päätään. Rasistinen vihapuhe ja aggressiivinen meuhaaminen lisääntyvät politiikassa, verkossa ja kaduilla.

Nämä ilmiöt haastavat koko länsimaisen arvopohjan ja ne arvot, joihin Kokoomus uskoo ja joihin olemme sitoutuneet. Ei ole itsestään selvää, millaisten arvojen Suomessa, Euroopassa ja maailmassa lapsemme ja lapsenlapsemme saavat varttua.

Suomalaisten ja eurooppalaisten puolueiden kentässä Kokoomus on vahva, vakaa ja luotettava voima, jota tarvitaan vankkumatta kantamaan yksilönvapauden, jakamattoman ihmisarvon, mahdollisuuksien tasa-arvon ja oikeusvaltion lippua.

***

Periaateohjelmamme tuo esille sen, että me kokoomuslaiset luotamme suomalaisiin: ”Kokoomus uskoo ihmiseen itsestään ja toisistaan huolehtimaan kykenevänä yksilönä.” Me haluamme, että Suomi on maa, jossa saa tehdä. Poliitikkojen tehtävä on poistaa esteitä ihmisten toimeliaisuudelta ja itsensä toteuttamiselta. Me uskomme, että ”mielekkään elämän sisällön ja sopivimmat tavat sen saavuttamiseen määrittelee ensisijaisesti jokainen yksilö itse omista lähtökohdistaan ja arvoistaan käsin”. Hyvässä ja reilussa yhteiskunnassa ihmisiä kannustetaan vastuulliseen toimintaan.

Yhtä lailla tärkeää on, että sivistyneessä yhteiskunnassa heikoimpia autetaan. Ensinnäkin yhteiskunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa jokaisen kykyä huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Toiseksi hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja sosiaaliturvan on taattava ihmisarvoisen elämän perusedellytykset jokaiselle.

Periaateohjelman mukaan ”oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että ahkeruus ja järkevät valinnat tuovat menestystä tekijälleen. Siihen kuuluu myös, että vaikeuksiin joutunutta autetaan nousemaan jaloilleen.” Meillä saa siis yrittää ja saa onnistua – ja saa myös epäonnistua. Virhevalintoja tehnyt tai elämän kolhimaksi joutunut ei jää yksin.

***

Joulukuun alku, itsenäisyyspäivän tienoo, on arvokas mahdollisuus pohtia isänmaan merkitystä. Isänmaallisuus on myönteinen voima, joka vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Kokoomuksen mukaan ”tämän päivän suomalaisuus on luonteeltaan avointa ja mukaan ottavaa”. Me kokoomuksessa ajattelemme, että suomalaisuus – oma kulttuurimme, oma identiteettimme – pitää nähdä yhdistävänä, rakentavana tekijänä. Se ei saa olla rajoittavaa tai muita ulos sulkevaa. Voimme olla samaan aikaan esimerkiksi forssalaisia, hämäläisiä, suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Tällainen monikerroksinen identiteetti on vahvuus, ei rajoite!

Arvoa on annettava menneiden sukupolvien työlle ja saavutuksille. Heidän kovalle työlleen perustuvat nykypäivän hyvinvointimme, turvallisuutemme ja itsenäisyytemme. Periaateohjelma sanoo, että oma kulttuurimme ja kulttuuriperintömme ”liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Ne haastavat antamaan uusia merkityksiä maailmalle ja rakentamaan uutta. Ne kertovat, mistä tulemme ja keitä olemme – mutta ne eivät yksin ratkaise, mitä meistä voi tai saa tulla. ”

***

Kokoomus on olemukseltaan tulevaisuuspuolue. ”Suhtaudumme tulevaisuuteen myönteisellä uteliaisuudella ja optimistisesti.” Uskomme, että rakentamalla ihmisten ja ihmisryhmien välille luottamusta ja ymmärrystä rakennamme parempaa Suomea. Haluamme uskoa ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan.

Tältä arvopohjalta ponnistamme eteenpäin. Kokoomus, joka ymmärtää ihmisten arkea ja osaa muuttaa tuon ymmärryksen poliittisiksi tavoitteiksi saa vahvan valtakirjan myös tulevissa eduskuntavaaleissa. Tavoittelemme suurimman puolueen, pääministeripuolueen asemaa. Me emme keskity rakenteisiin vaan ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomelle hyvää tulevaisuutta – seuraavaa sataa vuotta – maana, jossa uskomme ja luotamme toinen toisiimme.

Uusimmat

Suosittelemme

MAINOS