Verkkouutiset

Sanna Lauslahti haluaa poliittiset päättäjät tiiviimpään yhteistyöhön tiedemaailman kanssa

Kansanedustaja ja Tutkaksen, eli tutkijoiden ja kansanedustajien seuran puheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok.) toivoo entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välillä.

Sanna Lauslahden mukaan eduskunnan valiokunnilla on jo tällä hetkellä hyviä vakiintuneita käytäntöjä kuulla säännöllisesti ajantasaista tutkimustietoa käsiteltäviin lakiehdotuksiin liittyen, mutta myös uudenlaisia menetelmiä voitaisiin hänen mukaansa soveltaa. Hänen mukaansa esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnan vastatietoraportin ehdotuksia on syytä viedä eteenpäin.

Raportissa esitettiin asiantuntijuuden jakamista akateemiseen, näköalapaikan, kokemus- ja näkemysasiantuntijuuteen, jotta valiokunnissa voitaisiin lisätä ymmärrystä siitä, mihin asiantuntijan esittämä tieto pohjaa.

Lisäksi Lauslahti muistuttaa, että tutkijoiden ja päättäjien dialogin vahvistamiseen on käytettävissä myös tuore Tutkaksen organisoima tutkijarekisteri, joka tarjoaa kansanedustajille helpon tavan löytää tarpeen vaatiessa sopivia tutkijoita.

– Tällaisena aikakautena, jossa totuutta hämärretään ja kun eletään eräänlaista totuuden jälkeistä aikaa, tulee poliittisessa päätöksenteossa käyttää nykyistä enemmän tutkittua tietoa ja kuulla tutkijoita. Olisi hyvä pitää huolta siitä, että jokaisessa merkittävässä poliittisessa asiassa kuullaan vähintään yhtä käsiteltävää asiaa koskevaa tieteellistä asiantuntijaa, Lauslahti sanoi lauantaina järjestetyllä maailmanlaajuisella Tiedemarssilla, joka haluaa kiinnittää huomiota tutkitun tieteen merkitykseen nykymaailmassa.

Hänen mukaansa pitäisi selvittää, miten tutkimuslaitosten tutkimustyötä voitaisiin hyödyntää lainvalmistelussa mahdollisimman hyvin.

– Selvää on se, että tutkijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden vuorovaikutusta tulee vahvistaa. Tämä onnistuisi esimerkiksi perustamalla ministeriökohtaisia asiantuntijaverkostoja tukemaan ministeriöiden ja valiokuntien työtä, Lauslahti sanoo.

Hän haastaa kaikki kansanedustajakollegansa olemaan entistä aktiivisemmassa yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa.

– Haastan edustajakollegat olemaan aktiivisessa yhteistyössä tiedemaailman, erityisesti nuorten tutkijoiden kanssa. Nuorilla tutkijoilla voi olla annettavan ainutlaatuisia ja tuoreita ajatuksia, joita emme ole osanneet vielä edes ajatellakaan, Lauslahti toteaa.

Uusimmat
MAINOS