Verkkouutiset

Saarakkala esittää kansalaisuuden ottamista pois terroristeilta

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) haluaa muuttaa kansalaisuuslakia siten, että jatkossa kaksoiskansalaisuus ei olisi jatkossa mahdollista.

Lisäksi Vesa-Matti Saarakkala säätäisi kansalaisuuslaissa erikseen hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetyn Suomen kansalaisuuden menettämisestä, mikäli kansalaistettu henkilö on syyllistynyt rikoslaissa määriteltyyn terrorismirikokseen.

Niin ikään hän haluaa kiristää kansalaisuuslaissa hakemusmenettelyllä Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksinä olevia asumisaika-, kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimuksia.

Saarakkala toteaa, että Suomen voimassaolevan kansalaisuuslain voidaan katsoa heijastavan sitä ajattelutapaa, että löyhien kriteerien nojalla harjoitettu kansalaistamispolitiikka automaattisesti sitouttaisi maahanmuuttajat yhteiskunnan valtavirtaan.

– Suomen nykyiselle kansalaisuuspolitiikalle voidaan esittää kuitenkin toimiva vaihtoehto, joka perustuu kansalaisuuteen palkintona onnistuneesta suomalaiseen yhteiskuntaan sulautumisesta, hän sanoo.

Kansalaisuuden saamiseen hakemuksesta tämä vaikuttaisi Saarakkalan mukaan kansalaisuuslaissa pidennyttynä asumisaikavaatimuksena viidestä vuodesta seitsemään vuoteen, kohotettuna suullisena ja kirjoitettuna kielitaitoedellytyksenä tyydyttävästä hyvään sekä nuhteettomuuskriteerien tiukentamisena kaikkien rikkeiden ja rikosten osalta.

Myös kaksoiskansalaisuus tulisi samalla kielletyksi mahdollisten turvallisuuspoliittisten ja kansalaisten suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi.

Saarakkalan mielestä kansalaisuuslaissa olisi luontaista globaalin terrorismin aikakautena säätää erikseen kansalaisuuden menettämisestä terrorismirikoksen perusteella.

– Tällöin hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetty Suomen kansalaisuus tulisi menetetyksi, mikäli henkilö on syyllistynyt rikoslaissa säädettyyn terrorismirikokseen.

Mikäli Suomen kansalaisuuden saanut yksilö jää vaille kansalaisuutta terrorismirikokseen syyllistymisen vuoksi, olisi tälle henkilölle myönnettävä ehdollinen kansalaisuusstatus siihen asti, kunnes hänen kansalaisuusasemansa voidaan jälleen todentaa vieraaseen valtioon, sanoo Saarakkala.

Uusimmat
MAINOS