Verkkouutiset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman. LEHTIKUVA/SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

Rasisminvastaisessa tulevaisuudessa nimi ei vaikuta työnhakuun

Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu kannustavat rakentamaan rasismista vapaata Suomea.

Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen antirasisti -kampanjalla aktivoidaan ihmisiä ja organisaatioita tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin alkusyksystä ja toinen osa käynnistyi tänään maanantaina.

Olen antirasisti -kampanjan toisessa osassa kannustetaan pohtimaan, miltä antirasistinen tulevaisuus näyttäisi, ja mitä se käytännössä tarkoittaisi. Millaista olisi esimerkiksi asua Suomessa, jossa ihonväri tai nimi eivät vaikuttaisi työnhakuun tai asunnon saantiin?

– Rasismi rikkoo Suomea. Rasismi vaikuttaa monien ihmisten elämään kokonaisvaltaisesti ja vaikeuttaa esimerkiksi työn saantia. Konkreettisilla antirasistisilla teoilla, rakenteellisen rasismin purkamisella ja pitkäjänteisellä rasismin vastaisella työllä voimme rakentaa antirasistista tulevaisuutta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa tiedotteessa.

Oikeusministeriön mukaan kampanjassa on mukana yli 140 yhteistyökumppania ja he ovat lähteneet määrätietoisesti kehittämään erilaisia toimintamalleja yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa toiminnassaan.

Kampanjan aikana on muun muassa perustettu antirasismiin keskittyviä työryhmiä, uudistettu yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä otettu käyttöön henkilöstön monimuotoisuutta lisääviä rekrytointikäytäntöjä.

Valtioneuvoston rasismin vastaisella toimintaohjelmalla pyritään muun muassa purkamaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita, edistämään suomalaisen työelämän monimuotoisuutta ja kasvattamaan tietoisuutta rasismin eri muodoista.

– On ollut ilahduttavaa nähdä kampanjan aikana, miten eri tavoin organisaatiot ja ihmiset edistävät ihmisoikeuksien toteutumista. Nämä teot osoittavat konkreettisesti sen, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että yhteiskunta on yhdenvertaisempi kaikille, sanoo oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö Johanna Suurpää.

– Myös valtionhallinnon toiminnassa puututaan rasismiin ja edistetään yhdenvertaisuutta. Viime vuonna hyväksytty valtioneuvoston toimintaohjelma rasismin torjumiseksi on yksi keskeinen työkalu antirasistisen tulevaisuuden rakentamiseksi, hän jatkaa.

Uusimmat
MAINOS