Verkkouutiset

Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan kohtalaisesti

Puolueet ja niiden piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Tarkastuksissa on kuitenkin havaittu myös puutteita, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

Puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin viime vuonna puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia yhteensä yli 2,8 miljoonaa euroa. Luku on 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi.

Tukisuorituksia on ilmoitettu myös jälkeenpäin aiempiin vuosiin kohdistuvina.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot.

Tarkastuksissa ei havaittu olennaisia puoluelain vastaisia tukisuorituksia, jotka olisivat peräisin muulta organisaatiolta kuin lähiyhteisöltä.

Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa.

VTV kuitenkin korostaa lainojen ja sopimusten dokumentoinnin ja kirjanpidon ajantasaisuuden ja erittelytavan merkitystä sekä huomion kiinnittämistä jäsenmaksujen ja käteiskassavarojen käsittelyyn.

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn pitäisi viraston mielestä olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä sekä täsmäytettävissä niihin.

Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain mukaisia lausumia.

Uusimmat
MAINOS