Verkkouutiset

Puolueiden jäsenistö ikääntyy – SDP:llä vanhimmat jäsenet

Kaikissa kuudessa Suomen suurimmassa puolueessa jäsenet ovat keski-iältään puolueen kannattajia vanhempia.

Sosialidemokraattien jäsenet ovat kaikkein vanhimpia ja vihreät nuorimpia, kertoo Turun yliopiston taloussosiologian tutkimusryhmä KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiölle tekemässään Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot -tutkimuksessa.

SDP:n jäsenten keski-ikä on 61,5 vuotta, keskustan 59,9 vuotta, vasemmistoliiton 55,9 vuotta, kokoomuksen 55,6 vuotta, perussuomalaisten 53,6 vuotta ja vihreiden 42,9 vuotta.

Keskustan jäsenistössä on edelleen merkittävä määrä maanviljelijöitä ruuhka-Suomen ulkopuolelta, kokoomuksen jäsenet ovat useasti korkeakoulutettuja tai yrittäjiä suurimmista kaupungeista ja vasemmistopuolueiden voidaan edelleen nähdä edustavan työntekijöiden intressejä. Erot heijastuvat myös puolueiden kannattajarakenteissa.

Tutkimuksen mukaan puolueiden välillä on myös selkeitä jakolinjoja, kun tarkastellaan jäsenistön verkostoja.

Suurilla perinteisillä puolueilla on esimerkiksi selkeästi enemmän yhteyksiä elinkeinoelämään, ammattijärjestöihin ja kunnallispoliittisiin tahoihin. Perussuomalaiset ja vihreät näyttäisivät kiinnittyvän muita puolueita voimakkaammin taloudellisten intressiryhmien ulkopuolelle.

Vihreiden jäsenet ovat sidoksissa monipuolisesti erilaisiin verkostoihin, kuten ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin sekä yliopistoinstituutioon. Perussuomalaisilla on keskimääräistä voimakkaampi side erilaisiin sosiaalisen median verkostoihin.

Tutkimus perustuu viime syksynä kerättyyn kyselyaineistoon, jossa oli mukana kuusi suurinta puoluetta ja yhteensä 12 427 näiden jäsentä. Puolueiden kannattajarakenteita peilataan lisäksi Suomi 2014 -kyselytutkimuksen tuloksiin.

Uusimmat
MAINOS