Verkkouutiset

Poliisin puhallutuksesta kieltäydytty itsekriminointisuojan nojalla – ei rangaistavaa

Kansanedustajien mukaan autoilijoita on kieltäytynyt liikennevalvonnassa puhalluskokeesta oikeuksiinsa vedoten.

Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen, Kalle Jokinen ja Pauli Kiuru ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen otsikolla ”Kieltäytyminen poliisimiehen suorittamasta puhalluskokeesta”.

Kysymyksessä todetaan itsekriminointisuojan soveltamisen rajojen tulleen keskusteluun korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen. Siinä oli kyse siitä, että korkeimman oikeuden mukaan liikennerikokseen osallisella ei itsekriminointisuojan vuoksi ole velvollisuutta ilmiantaa itsensä vahinkoa kärsineelle tai poliisille.

”Nyt esiin on tullut valitettavia tapauksia, joissa poliisin suorittaman liikennevalvonnan yhteydessä tapahtuneesta puhalluskokeesta on kieltäydytty vedoten itsekriminointisuojaan”, kysymyksessä todetaan.

Poliisi puhalluttaa vuosittain 1,2-1,8 miljoonaa kuljettajaa. Kansanedustajien mukaan ”puhalluskokeesta kieltäytyminen ei ole tällä hetkellä rangaistavaa”.

Heidän mukaansa pakkokeinolain perusteella poliisi voi määrätä kuljettajan kokeeseen tai henkilönkatsastukseen, mutta:

”On otettava myös huomioon, ettei puhalluskokeesta kieltäytyminen täytä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan ja sittemmin KKO:n samassa tapauksessa tekemän linjauksen (KKO:1999:65) mukaan rikoslain 16 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyä haitantekoa virkamiehelle. Näin ollen tällaisissa tapauksissa puhalluskokeesta kieltäytyminen ei myöskään alista suoraan pakkokeinolain 8 luvun 32 §:ssä tarkoitettuun henkilönkatsastukseen eli käytännössä verikokeeseen”.

Kansanedustajien kysymyksessä todetaan, että ”puhalluskokeesta kieltäytymisen rangaistavaksi säätäminen olisi lähtökohtaisesti omiaan ehkäisemään puhalluskokeesta kieltäytymistä. Tällä olisi myös positiivinen vaikutus siihen, ettei poliisin käyttämä aika liikennevalvonnassa menisi pakkokeinolain 9 luvun 2 pykälän mahdollistamaan jatkotoimenpiteiden suorittamiseen sen sijaan, että poliisi näkyisi liikenteessä senkin ajan”.

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta toimia ”jotta poliisin suorittamasta puhalluskokeesta kieltäytyminen on jatkossa rangaistavaa ja miten ministeri aikoo ratkaista ajankohtaiseksi nousseen ongelman, jossa henkilö kieltäytyy puhalluskokeesta vedoten itsekriminointisuojaan”.

Uusimmat
MAINOS