Verkkouutiset

Pohjoismaiset viranomaiset toivovat joustavuutta viestintäalan EU-sääntelyyn

Viestintäviraston mukaan EU:n nykyinen telesääntely ei kykene vastaamaan viestintäalan uusiin ja tuleviin haasteisiin.

Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset ovat muodostaneet yhteiset kannat keskeisimmistä tulevaisuuden telesääntelyn kysymyksistä, selviää viestintäviraston tiedotteesta.

Euroopan komissio on parhaillaan valmistelemassa digitaalisiin sisämarkkinoihin tähtäävää sääntelypakettia.

Viestintävirasto korostaa, että pohjoismaisten viranomaisten mukaan nykyinen sääntely ei vastaa alan nopeaa kehitystä.

– Uutta lainsäädäntöä pitäisi valmistella tuleva kehitys huomioiden. EU:n nykyinen telesääntely ei kykene vastaamaan alan uusiin ja tuleviin haasteisiin, tiedotteessa todetaan.

– On tärkeää varmistaa kansalaisille nopean laajakaistan saatavuus. Tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu sääntelyä lisäämällä.

Uusien internetissä tarjottavien palvelujen, kuten Netflix ja Skype, osalta pohjoismaiset viranomaiset suosittelevat varovaisia sääntelytoimenpiteitä.

Myös vakiintuneilta toimijoilta sääntelytaakkaa tulisi mahdollisuuksien mukaan keventää. Näin voidaan tukea innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien syntymistä.

Pohjoismaisten viranomaisten mukaan myöskään radiotaajuuksien jakoon ei tarvita lisää sitovaa EU-tason sääntelyä.

– Lisäsääntelyn sijaan voidaan kehittää nykyistä Euroopan tason yhteistyötä. Näin kansalaisille voidaan varmistaa mahdollisuus seuraavan sukupolven nopeiden matkaviestinpalvelujen käyttöön.

Uusimmat
MAINOS