Verkkouutiset

Pienelläkin maahanmuuton lisäyksellä huomattava vaikutus talouskasvuun

PTT:n ja Merit Economicsin tutkimuksen mukaan maahanmuuttavan työvoiman koulutustausta on avainasemassa.

Suomen talouden kasvukykyä voidaan olennaisesti parantaa, jos maahanmuuton avulla saadaan lisää työvoimaa, Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ja Merit Economicsin laatimassa tutkimusraportissa päätellään.

– Keskeinen havainto on, että talouden kyky kasvaa ja ylläpitää hyvinvointipalveluita heikkenee, koska työikäisen väestön määrä jatkaa laskuaan. Kasvukykyä voidaan kuitenkin olennaisesti parantaa esimerkiksi, jos maahanmuuton avulla saadaan avaintoimialoille kuten vientiteollisuuteen ja hoivatyöhön lisää työvoimaa, Merit Economicsin tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia kertoo tiedotteessa.

Kotimaisen syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei ehdi muuttaa tilannetta lähimpinä vuosikymmeninä, jolloin väestön vanheneminen on kaikkein voimakkainta.

Raportissa on tarkasteltu Suomen talouden kehitystä nykyhetkestä 2040-luvulle useiden erilaisten skenaarioiden kautta.

Raportin mallinnuksessa testatut lisäykset maahanmuuttoon ovat melko maltillisia, 5[nbsp]000–10[nbsp]000 henkeä vuodessa, mutta vaikutus on jo silloinkin merkittävä.

Jopa neljä prosenttia suurempi kansantuotteen kasvu

Maahanmuuton kasvu 10[nbsp]000 työikäisellä perusskenaarioon verrattuna loisi mahdollisuuden yli neljää prosenttia suurempaan kansantuotteen kasvuun pelkästään työtuntien kautta.

Koska maahanmuutto lisäisi investointien tarvetta, vaikutus nousisi kaikkiaan yli kahdeksaan prosenttiin.

Kun lisäksi skenaariossa oletetaan, että kansainvälinen rekrytointi suuntautuisi sellaisille aloille, joille on syntymässä osaamispullonkauloja, näiden alojen työvoimapulan helpottuminen toisi mukanaan myös paremman tuottavuuskasvun.

Avainasemassa on kuitenkin maahanmuuttavan työvoiman koulutustausta. Koulutuksella olisi tuettava sekä maahanmuuttajien että syntyperäisen työvoiman osaamista, jotta se vastaisi tehokkaasti työelämän muuttuviin tarpeisiin.

– Maat, jotka ovat onnistuneesti ylläpitäneet talouden kasvuedellytyksiä maahanmuuttopolitiikallaan, ovat panostaneet myös koulutukseen. Hankkeessa tehdyt mallisimulaatiot osoittavat, että maahanmuuttajien kouluttamisen lisäksi kantaväestön osaamista tulee vahvistaa, jotta työvoima voi joustavasti siirtyä eri toimialojen välillä, PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen korostaa.

Selvityksen tilasivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uusimmat
MAINOS