Verkkouutiset

Pelastustoimessa on yli 80 miljoonan euron rahoitusvaje. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pelastajista huutava pula – ”tulee olla varmuus avusta hädän hetkellä”

Pelastusalan ammattilaisia on Marko Kilven mukaan koulutettava lisää.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi varoittaa, että Suomea uhkaa pian huutava pula pelastajista.

Kansanedustajan mukaan pelastustoimessa työskentelee tällä hetkellä noin 4 000 päätoimista pelastajaa, joista noin 1 000 eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Eläkepoistuma on Kilven mukaan mahdollista kattaa nykyisellä koulutusmäärällä, mutta pelastustoimeen on tulossa lisää henkilöstövajeta uuden työaikalain myötä.

– Muuttuneen työaikalainsäädännön takia pelastustoimen varallaolojärjestelmiä on muutettava, ja uudet järjestelyt edellyttävät noin 1 500 lisähenkilön palkkaamista. Tätä pelastajien joukkoa ei pystytä nykyisillä koulutusmäärillä toteuttamaan, Marko Kilpi sanoo tiedotteessaan.

Kansanedustaja on huolissaan myös rahoituksesta. Pelastustoimi siirtyy uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Arvioiden mukaan ehdotetussa lakisääteisen pelastustoimen palvelutason rahoituksessa on jo nyt noin 80 miljoonan euron vaje.

Vaarana on Kilven mukaan se, että pelastustoimen rahoja käytetään alueilla muiden menojen kattamiseen.

– Täytyy muistaa, että pelastustoimen rahoitusta ei ole korvamerkitty hyvinvointialueelle millään tavalla. Tämä herättää aiheellista huolta pelastusalalla, Kilpi toteaa.

Hän vaatii hallitusta varmistamaan sen, että pelastajia on jatkossa riittävästi. Pelastustoimi ei hänen mukaansa saa myöskään jäädä hyvinvointialueilla rahoituksessa muiden palvelujen jalkoihin.

– Tulevaisuudessakin tulee ihmisillä olla varmuus, että pelastustoimelta saa apua hädän hetkellä, mutta toteutuakseen se tarvitsee toimivan pelastustoimen sekä sen, että meillä on riittävästi ammattitaitoisia pelastajia, Kilpi sanoo.

Uusimmat
MAINOS