Verkkouutiset

Parlamentaariseen valvontaan ehdotetaan tiedusteluvalvontavaliokuntaa

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa varten ehdotetaan perustettavaksi uusi erikoisvaliokunta, jossa olisi 11 jäsentä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö luovutettiin tänään eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolalle, selviää eduskuntatiedotuksen tiedotteesta.

Pääsihteeri asetti 23. joulukuuta 2016 apulaispääsihteeri Timo Tuovisen johdolla toimineen virkamiestyöryhmän valmistelemaan siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan valvontajärjestelmään liittyvät eduskuntaa koskevat säädökset.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta on olennainen osa tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan järjestämistä uutta siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä ja tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksien laajentumista vastaavalle tasolle.

Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa sellainen tehokas ja riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus, joka vastaa perusoikeussuojan ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asettamia vaatimuksia.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa varten ehdotetaan perustettavaksi uusi tiedusteluvalvontavaliokunta-niminen erikoisvaliokunta, jossa olisi 11 jäsentä.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä olisi arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä valvoa ja edistää lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista tiedustelutoiminnassa. Valiokunnalle ehdotetaan laajoja tiedonsaantioikeuksia ja toimivaltuuksia.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan toiminnan järjestäminen edellyttää muutoksia paitsi eduskunnan työjärjestykseen myös oikeusministeriön työryhmässä valmisteltuun ehdotukseen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta.

Työjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenmäärästä, tehtävistä ja vireillepano-oikeudesta. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä tiedusteluvalvontavaliokunnan toimintaan liittyvästä erityisestä salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan asiakirjat olisivat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaaranna kansallista turvallisuutta. Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen ehdotetaan lisättäväksi myös valiokunta-asiakirjojen yleisiin salassapitoperusteisiin.

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskevaan lakiehdotukseen työryhmä ehdottaa otettavaksi säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan laajasta tiedonsaantioikeudesta sekä tiedusteluvalvontavaliokunnan ja tiedusteluvaltuutetun yhteistyöstä.

Virkamiestyöryhmän ehdotus esitellään 30. toukokuuta 2017 puhemiesneuvostolle, joka päättää jatkotoimista.

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö löytyy tästä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)