Verkkouutiset

Susanna Huovinen: Paperittomia ei voida jättää vaille apua

Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.) on jättänyt lakialoitteen ns. paperittomien välttämättömästä hoidosta.

– On puututtava tilanteeseen, jossa hoitoa tarvitsevat ihmiset jäävät vaille apua. Tämä on hankalaa myös siksi, että joissakin kaupungeissa paperittomille on tarjolla hoitoa, toisissa taas ei. Valtakunnalliset pelisäännöt tarvitaan. Kaikkein vaikeinta on ymmärtää, että Suomi ei halua varmistaa raskaana olevien naisten ja lasten välttämättömiä terveyspalveluja. Kyse on myös terveysturvallisuudesta, sillä tarttuvien tautien ennaltaehkäisy tulisi hoitaa kunnolla, perustelee Susanna Huovinen.

Hänen mukaansa lailla turvattaisiin nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole ulkomaalaislaissa edellytettyä oleskelulupaa tai joille on eräistä ulkomaalaislaissa erikseen määritellyistä syistä myönnetty tilapäinen oleskelulupa, mutta joilla ei ole oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon.

Lakialoite on asiallisesti sama kuin eduskunnassa 2014 rauennut, Huovisen ministerikaudella tehty hallituksen esitys.

– Lain turvaamia palveluja olisivat terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat lyhytkestoiset terveyspalvelut. Tällaisia ovat esimerkiksi raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito. Lakialoite ei siis mahdollista terveysturismia, josta virheellisesti viime kaudella hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä varoiteltiin, Huovinen sanoo.

Lakialoitteessa tarkoitetuille alaikäisille pitäisi järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta. Oikeus terveyspalveluihin olisi siten lähinnä saman laajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla.

Rahoittaakseen nämä tarjotut välttämättömät palvelut kunta perisi terveydenhuollon palveluja käyttäneeltä palvelujen tuotantokustannuksia vastaavan asiakasmaksun. Tämä vastaa muulta kuin Suomessa asuvalta henkilöltä perittävää maksua.

Lakialoitteen ovat Huovisen lisäksi allekirjoittaneet Anders Adlercreutz (r.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Tiina Elovaara (sin.), Silvia Modig (vas.), Pekka Puska (kesk.), Päivi Räsänen (kd.) ja Saara-Sofia Sirén (kok.).

Uusimmat
MAINOS