Verkkouutiset

Palomiehellä on yksi isoimmista riskeistä saada syöpä

Palomiehet altistuvat vaarallisille aineille sammutustehtävissä.

Palomies on yksi syöpäalttiimmista ammateista, käy ilmi vasta valmistuneesta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Palomiehet altistuvat vaarallisille aineille sammutustehtävissä paitsi savusukelluksen aikana myös toimiessaan tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa.

Tutkijoiden mielestä pelastuslaitoksissa olisi ryhdyttävä välittömästi toimiin, joilla henkilöstön altistumista vaarallisille aineille voitaisiin vähentää. Altistumisen vähentämiseksi palomiehiä ja heidän esimiehiään tulisi kouluttaa oikeisiin toimintatapoihin ja kemiallisilta aineilta suojautumiseen niin kentällä kuin kalustonhuollossa.

Lisäksi palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti. ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpitää Työterveyslaitos. Toistaiseksi vain yksittäisiä palomiehiä on ilmoitettu rekisteriin.

Uusimmat
MAINOS