Verkkouutiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön kyltti Helsingissä. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Opetusministeriö palkkasi konsultin tekemään lakia – oikeuskansleri tyrmää

Ulkopuolisen tahon käyttöä lakiesityksen jatkovalmistelussa pidetään ongelmallisena.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti painottaa tuoreessa päätöksessään, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin, eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa.

Päätös liittyy tekijänoikeuslain muuttamiseen. Sen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriö oli palkannut konsultin avustamaan lainvalmistelua hallituksen esityksestä järjestetyn lausuntomenettelyn jälkeen. Kantelijat katsoivat, että konsultti oli puolueellinen ja esteellinen tehtäväänsä tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän aikaisemman työhistoriansa vuoksi.

Oikeuskanslerin mukaan ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on mahdollista lainvalmisteluprosessin alkuvaiheessa eli lähinnä hallituksen esityksen esivalmistelun tai perusvalmistelun aikana.

– Tällöinkään toimivaltaisen ministeriön ja sen virkamiesten vastuu lainvalmistelun laadusta ei poistu. Lausuntomenettelyn jälkeinen jatkovalmistelu ja hallituksen esityksen viimeistely valtioneuvoston yleisistuntoa varten tulee tehdä ministeriössä virkatyönä ja virkavastuulla. Oikeuskansleri piti opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen esityksen jatkovalmistelussa näin ollen ongelmallisena, Tuomas Pöysti toteaa.

Hänen mukaansa ulkopuolisille on perustellusti saattanut syntyä epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan, sillä lainvalmisteluun osallistunut konsultti oli antanut asiantuntijalausunnon vireillä olevassa oikeudenkäynnissä samaan aihealueeseen liittyen.

Oikeuskansleri katsoi, että lainvalmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden turvaaminen on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa esiintyy huomattavia intressien ristiriitoja.

Uusimmat
MAINOS