Verkkouutiset

Rikosten ennaltaehkäisy on halvempaa kuin niistä rankaiseminen, LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Oikeusministeriön raportti: Seksuaalirikollisten kuntouttamiseen tarvitaan rahoitusta

Hallitus on rahoittanut väkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntouttamista kolmivuotisessa hankkeessa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen hallitus on rahoittanut vuosien 2020-2022 aikana väkivalta- ja seksuaalirikollisten ehkäisy- ja katkaisuohjelmia. Oikeusministeriö on julkaissut rikosten ennaltaehkäisyhankkeen loppuraportin, jossa ehdotetaan, että ohjelmiin tulisi olla pysyvämpi rahoitusmalli.

Kaikkia rikoksia ei yhteiskunnassa voida estää, mutta rikosten uusimismahdollisuuksiin on mahdollista vaikuttaa. Oikeusministeriölle osoitettiin hallitusohjelmassa kolmivuotinen rahoitus rikosten ennaltaehkäisyn kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Rahoitus ohjattiin valtionavustuksina rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille vaikuttaviksi todettuihin työmenetelmiin väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen sekä rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen ja nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Avustukset oli tarkoitettu rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille, jota saattoivat hakea oikeuskelpoiset järjestöt, yhdistykset, säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustusten toisena kohteena oli rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointi kunnissa, jonka tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia.

Osa rahoituksessa suunnattiin toimijoille, jotka keskittyvät ennaltaehkäiseviin palveluihin seksuaalirikollisille tai omasta käyttäytymisestään huolestuneille. Yhdessä hankkeessa tarjottiin tukea henkilöille, joiden seksuaalinen tai romanttinen kiinnostus kohdistuu alle suojaikärajan oleviin lapsiin. Suojaikäraja on 16-vuotta.

Myös väkivaltarikollisten kuntoutusta pyrittiin kehittämään ja pilottihankkeita järjestettiin Suomen eri vankiloissa. Vangeille tarjottiin keskusteluapua ja tutustuttiin keinoihin, joilla rikollisuus ja päihteet on mahdollista jatkossa välttää.

Asiakkaat pääsääntöisesti alle 30-vuotiaita miehiä

Suuri osa ehkäisevän työn asiakkaista oli miehiä, jotka kattoivat kaikista asiakasmääristä 88 prosenttia. Noin kolmasosa oli 21-29 -vuotiaita. Alaikäisiä kokonaisasiakasmääristä oli vain 3 prosenttia.

Asiakkaat ohjautuivat väkivalta- ja seksuaalirikosten ehkäisy- ja katkaisuohjelmiin tyypillisimmin rikosseuraamuslaitoksen kautta. Toiseksi yleisintä oli hakeutua ohjelman asiakkaaksi oma-aloitteisesti. Raportissa käy ilmi, että poliisin ohjauksesta tuen piiriin hakeutui vain 5 prosenttia asiakkaista, jota voi selittää osin se, että poliisi ohjaa asiakkaat ensisijaisesti sosiaalipalveluihin, josta asiakkaat ohjataan eteenpäin.

Väkivallan ja seksuaalisen väkivallan ehkäisy- ja katkaisuhankkeissa tuli selkeästi esiin, että väkivallan ja sitä kannattelevien asenteiden työstäminen on pitkäkestoista ja intensiivistä työtä. Erityisesti tämä nousi esiin lähisuhdeväkivallan ja seksuaalisen väkivallan tekijöille ja nuorille suunnattujen ohjelmien osalta.

Rikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnassa erilaisia haittoja. Rikollisuuden ehkäiseminen ennakolta on yhteiskunnalle edullisempaa kuin jälkikäteinen puuttuminen. Rikollisuutta, ja samalla myös syrjäytymistä, voidaan ehkäistä muun muassa koulutuksen ja kaikille tarjottavien sosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden avulla. Rikoksiin syyllistyneiden kohdalla uusintarikollisuutta voidaan lisäksi
ehkäistä panostamalla rangaistusten täytäntöönpanossa toimiin, joiden on todettu vähentävän uusimisriskiä ja vahvistavan asiakkaiden sosiaalista selviytymistä. Nuorten rikoksiin syyllisiksi epäiltyjen kohdalla joutuisa rikosprosessi on myös keskeinen tekijä.

Suomessa on tarve väkivallan ja seksuaalisen väkivallan katkaisu- ja ehkäisyohjelmille. Vuoden alusta voimaan tulleen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä rikosmäärät tulevat nousemaan entisestään. Lainsäädännön tueksi tarvitaan raportin mukaan lisää hoito-ohjelmia seksuaalirikoksiin syyllistyneille sekä ennaltaehkäisevää toimintaa omasta käyttäytymisestään huolestuneille.

LUE MYÖS:

Lasten hyväksikäytön torjunta vaatii uusia keinoja seurata viestiliikennettä | Verkkouutiset

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)