Verkkouutiset

Robotti ei vastaa ohjelmointinsa ulkopuolella

Sosiaalisilla roboteilla on haasteita esimerkiksi avointen kysymysten kanssa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan robotiikan tutkimusryhmän tutkijat ovat tarkastelleet sosiaalisten robottien ohjelmointia, rakennetta, käyttömahdollisuuksia ja niiden käyttöön liittyviä haasteita.

– Robotiikka on tehnyt viime vuosikymmenien aikana suuren harppauksen yksinkertaisista kokoonpanolinjoille tarkoitetuista teollisuusroboteista vuorovaikutukseen kykeneviin ja palvelualttiisiin sosiaalisiin robotteihin. Robotiikan kehitys onkin sekä akateemisesti, että taloudellisesti ajankohtainen aihe, kertoo tutkimushankkeen vastuullinen johtaja professori Pekka Neittaanmäki tiedotteessa.

Tarkastelu on Jyväskylän yliopistossa viimeksi kohdistettu ihmisten kanssa sosiaaliseen kanssakäymiseen kykeneviin sosiaalisiin robotteihin. Tuoreessa raportissa tutkijat tarkastelevat Pepper-robottia, joka on esimerkki edistyksellisinä pidetyistä sosiaalisista roboteista.

Sosiaalisilla roboteilla on havaittu olevan haasteita avointen kysymysten ja niiden sanavaraston ulkopuolisten puhesyötteiden kanssa. Myös testiryhmänä toimineet henkilöt havaitsivat raportin mukaan saman. Pepper-robotti ei vastannut ohjelmointinsa ulkopuolisiin yleisiin kysymyksiin, ei aina reagoinut sille annettuihin puhekomentoihin tai vastasi puheeseen tai tabletin käyttöön liian hitaasti. Se ei myöskään juuri sovellu fyysisiin tehtäviin.

Havaituista haasteista huolimatta testiryhmä koki Pepperin viihdyttävänä, sympaattisena ja hyvälle tuulelle tuovana robottina.

– Pepper koetaan helposti lähestyttäväksi, hauskaksi ja palvelualttiiksi. Useimmille testiryhmänä toimineille henkilöille se oli ensimmäinen robotti, johon he ovat päässeet tutustumaan. Tällaiset ensikohtaamistilanteet sosiaalisen robotin kanssa koettiin pääsääntöisesti positiivisena kokemuksena, kertoo tutkimusta vetänyt väitöskirjatutkija Pasi Hänninen.

Sosiaaliset robotit soveltuvat viihdyttämiseen ja yksinkertaisiin neuvontatehtäviin ympäristöissä, joissa robottien suorittamat toimenpiteet ja sosiaaliset tilanteet pysyvät samankaltaisina. Sosiaalisten robottien kyvyt vuorovaikutuksessa pääsevät tutkijoiden mukaan loistamaan niiden saadessa itse ohjata keskustelun kulkua.

Ihmisenkaltaisen humanoidirobotin voidaan tutkijoiden mielestä todeta suorastaan houkuttelevan ihmisiä vuorovaikuttamaan kanssaan. Tähän vaikuttaa robotin uutuudenviehätys ja yleensä sopivassa suhteessa inhimillinen ulkonäkö.

Uusimmat
MAINOS