Verkkouutiset

Nyt hän on Sdp:n ehdokas, 1975 oli vallankumousta ja kommunismia

Eduskuntaan pyrkivä sairaalajohtaja oli nuoruudessaan taistolaisaktiivi.

Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Linden jää tehtävästä eläkkeelle vuodenvaihteessa. Hän pyrkii huhtikuun vaaleissa eduskuntaan Varsinais-Suomen Sdp:n ehdokkaana.

Pitkään Sdp:ssa toiminut Aki Linden oli nuoruudessaan vielä enemmän vasemmalla. Hn toimi taistolaiskommunistien Turun Marxilaisten Opiskelijoiden ensimmäisenä puheenjohtajana 1970-luvulla, Sosialistisen opiskelijaliiton aktiivina ja Skdl:n Turun kaupunginvaltuutettuna.

Jarko Tirkkosen 1982 kirjassa Kadonnutta joukkoliikettä etsimässä – politiikan vuosikymmen Turun yliopiston ylioppilaskunnassa on eräitä Aki Lindenin sitaatteja opiskelija-ajalta.

”…koko anti-imperialistinen solidaarisuustyö on opittava näkemään osana sitä poliittista työtä, joka johtaa sosialistisen vallankumouksen kautta aina kommunismin rakentamiseen Suomessa. …meidän on omassa agitaatio- ja propagandatyössä tuntuvasti lisättävä reaalisen sosialismin tunnetuksitekoa”, Aki Linden totesi Turun Marxilaisten Opiskelijoiden vuosikokouksessa 1975.

”..opiskelijaliikkeen astuessa yhä voimakkaammin kokonaisyhteiskunnalliseen taisteluun on demokraattista opiskelijaliikettä halvaannuttava politiikka saanut jalansijaa opiskelijaliikkeessä. Tämä ei ole meille yllätys, vaikkakin pettymys. Opiskelijoiden käymän taistelun sivutessa yhteiskunnan tärkeimpiä peruskysymyksiä, joutuvat reformistiset ja revisionistiset järjestöt valinnan eteen: joko astua SOL:n (Sosialistinen Opiskelijaliitto) rinnalle taistelemaan opiskelijoiden etujen puolesta SOL:n aloitteiden pohjalta tai tukeutua oman puolueen johdon politiikkaan ja pyrkiä halvaannuttamaan demokraattista opiskelijaliikettä. Yhteiskuntamme oikeistolaistumispaine ilmenee opiskelijaliikkeessä juuri viimeksi mainitulla tavalla: sekä keskustalainen, sos.dem. että ns. kd-opiskelijaliike perustavat politiikkansa ”taustajärjestöjensä” valtakunnallisen kannatuksen haalimiseen opiskelijoiden keskuudessa”, Linden puhui tuolloin.

Muita Lindenin tuon ajan sitaatteja kirjassa on Turun Ylioppilaslehdestä 4.4.1975:

”Taistelu omien etujen puolesta kehittää suurpääoman sortamien opiskelijoiden tietoisuutta suurpääoman vastaiseksi. Mitä sitten on tämä suurpääoman vastainen tietoisuus? Se on vallankumouksellista tietoisuutta, jonka ydinsisältönä on oivallus suurpääoman täydellisestä tarpeettomuudesta yhteiskunnallisessa elämässä ja tätä kautta avautuva sosialistisen vallankumouksen perspektiivi”.

Uusimmat
MAINOS