Verkkouutiset

Nuorilla vetoa perussuomalaisiin

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, äänestäisi 19 prosenttia nuorista perussuomalaisia.

Toiseksi suosituin puolue nuorten keskuudessa oli vihreät 15 prosentin kannatuksella, SDP kolmas 12 prosentin ja kokoomus neljäs 11 prosentin kannatuksella, selviää Ajatuspaja Alkion teettämästä kyselytutkimuksesta. Puoluekantaansa ei osannut kertoa 22 prosenttia vastaajista.

Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukosen mielestä perussuomalaisten nousu nuorten suosituimmaksi puolueeksi on uutinen.

– Erilaisissa barometreissä, nuorisovaaleissa ja tutkimuksissa nuorten suosituimpia puolueita ovat olleet jo pitkään vihreät ja kokoomus, hän sanoo.

Kärkipuolueiden kannatus on vahvasti sukupuolittunut. Perussuomalaisia äänestäisi 29 prosenttia miehistä ja vain kymmenen prosenttia naisista. Vihreitä äänestäisi 24 prosenttia naisista ja vain kahdeksan prosenttia miehistä. Myös kokoomus on enemmän miesten puolue. Keskustan kokonaiskannatus oli tutkimuksessa kuusi prosenttia.

Maukosen mukaan perussuomalaisten suosio miesten keskuudessa on tuttua myös eurooppalaisista vertailuista, kuten syyskuussa julkaistu Eduskuntavaalitutkimus 2019 osoittaa. Perussuomalaisten kannattajia yhdistävät politiikan tutkijoiden Elina Kestilä-Kekkosen ja Josefina Sipisen mukaan miesvaltaisuuden lisäksi matala koulutustausta ja asenne politiikkaan kulttuurisena tai toimintatavallisena kysymyksenä.

Ajatuspaja Alkion kyselytutkimuksen mukaan perussuomalaisissa ja vihreissä nuoriin vetoavat puolueiden arvot sekä viestien ymmärrettävyys.

Vihreät eroavat vastaajien mukaan muista puolueista siinä, että he puhuvat nuorille tärkeistä asioista ja puolueen viestintä ja muu toiminta on nykyaikaista ja nuoriin vetoavaa. Vihreät nähdään yhteiskuntaa uudistavana puolueena, joka huomioi myös yhteiskunnan vähemmistöryhmät.

Perussuomalaisten koettiin kertovan rehellisesti omista tavoitteistaan ja heillä nähtiin olevan rohkeutta tehdä vaikeita ja epäsuosittuja asioita ja päätöksiä.

– Perussuomalaiset ja vihreät ovat onnistuneet sanoittamaan nuorille, kuinka he eroavat muista puolueista. Muut puolueet ovat nuorille ikään kuin hahmottumatonta puoluemassaa, joiden viestiä ei ymmärretä. Nuorten neuvot puoluetoimijoille ovat kuitenkin selkeät: Puolueiden tulee keskittyä etsimään ratkaisuja Suomen suuriin ongelmiin ja haasteisiin, jotta ne olisivat kiinnostavampia nuorten silmissä, sanoo Maukonen.

Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 18.8.–4.9. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1[nbsp]028 iältään 15–29-vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu ja kiintiöity siten, että se edustaa 15–29-vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Keskustataustainen Ajatuspaja Alkio on tänä vuonna toimintansa käynnistänyt Maaseudun Sivistysliiton yksikkö.

Uusimmat

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)