Verkkouutiset

Suomalaisten Nato-myönteisyys on lisääntynyt useiden kyselyjen perusteella. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Näissä tilanteissa selvä enemmistö kannattaisi Nato-jäsenyyden hakemista

Suomalaiset luottavat presidentin, hallituksen ja asiantuntijoiden näkemyksiin.

Suomalaisten Nato-myönteisyys on lisääntynyt useiden kyselyjen perusteella. Ajatuspaja Toivon tuoreesta kyselytutkimuksesta selviää, että joka neljännen suomalaisen kanta on muuttunut myönteisemmäksi viime kuukausien aikana.

– Puoluekannatusten mukainen tarkastelu osoittaa, että perussuomalaisten kannattajissa myönteisyys on lisääntynyt eniten, mutta jopa vasemmistoliitossa näin koki joka viides vastaajista, tiedotteessa todetaan.

Vastauksista selviää myös, millaisissa tilanteissa Nato-jäsenyyden hakeminen saisi kansalta tukea.

Jos Venäjä aloittaa avoimen sodan Ukrainaa vastaan, 60 prosenttia olisi valmis kannattamaan jäsenyysprosessin aloittamista. Vain 25 prosenttia suhtautui kielteisesti ja loput 15 ei osannut sanoa kantaansa.

Toinen selvästi Nato-jäsenyyden puoltoa lisäävä tilanne olisi Ruotsin eteneminen omassa jäsenyydessään. Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi edistää omaa jäsenyyttään tällaisessa tilanteessa. Alle kolmannes vastaajista ei pitänyt Ruotsin ratkaisua omalle ratkaisullemme.

Keskustelua käydään tällä hetkellä kansanäänestyksen järjestämisestä. Kyselyn perusteella poliittisen johdon ja asiantuntijoiden näkemyksille annetaan paljon painoarvoa.

– Tulokset viittaavat siihen, että kansalaismielipiteen mittaaminen erillisellä kansanäänestyksellä ei välttämättä olisi tarpeen, jos valtiojohdon ja asiantuntijoiden näkemykset olisivat selkeitä ja perusteltuja.

Peräti 63 prosenttia vastaajista on valmiita hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden, jos tasavallan presidentti ja hallitus puoltaisivat sitä. ”Jokseenkin eri mieltä” vastanneiden osuus oli 17 prosenttia ja täysin eri mieltä väitteen kanssa oli vain 10 prosenttia vastaajista.

– Niin kokoomuksen, SDP:n, keskustan, perussuomalaisten kuin vihreidenkin kannattajien keskuudessa selvä enemmistö antaisi tukensa valtiojohdon myönteiselle Nato-kannalle. Toisaalta edes eniten Nato-vastaiseksi laskettavan vasemmistoliiton kannattajista ei löydy enemmistöä, joka olisi eri mieltä valtiojohdon päätyessä Nato-jäsenyyden kannalle.

Kansalaisten Nato-kantaan vaikuttaa merkittävästi maanpuolustuksen ja turvallisuuden asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemykset. Peräti 80 prosenttia vastaajista luottaa asiantuntijoiden esittämiin näkemyksiin.

Ajatuspaja Toivo teetti tammikuun 2022 lopulla Kantar TNS:llä kyselyn Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden hyväksynnästä.

Aineisto kerättiin 19.-20.1.2022, ja se sisältää 1 004 henkilön vastaukset.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tuloksia on käsiteltävä suuntaa antavina.

Uusimmat
MAINOS