Verkkouutiset

Näin Kiina kasvattaa valtaansa Euroopassa

Peking edistää tavoitteitaan huomattavasti hienovaraisemmin kuin Vladimir Putinin Venäjä.

Presidentti Xi Jinpingin johtama Kiina vaikuttaa tuoreen raportin mukaan EU:n jäsenvaltioihin yhä näkyvämmin ja tuloksellisemmin. Kiinan vaikuttamistoimet ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet pitkälti venäläisten hybridioperaatioiden varjoon.

– Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) käytössä on pitkälle viety valikoima vaikuttamiskeinoja, jotka ulottuvat avoimista peitettyihin. Osa Kiinan poliittisten vaikuttamispyrkimysten vaikutuksista on jo nähtävissä. Ellei niitä rajoiteta, niiden täysimittainen vaikutus konkretisoituu vasta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, Alankomaiden kansallisen turvallisuustutkijoiden verkoston tuottama raportti toteaa.

Vastatakseen Kiinan vaikuttamispyrkimyksiin EU:n ja sen jäsenmaiden hallitusten tulisi vahvistaa tiedustelutoimintaansa sekä edistää läpinäkyvyyttä ja kansalaisten tietoisuutta. Niin sanottu Kiina-tekijä olisi raportin mukaan syytä ottaa nykyistä paremmin huomioon myös EU-tason poliittisessa päätöksenteossa.

Kiinan pyrkimysten katsotaan heijastelevan kahta KKP:n keskeistä tavoitetta, joista toinen on luonteeltaan puolustuksellinen, toinen hyökkäyksellinen. Vaikuttamisellaan Kiina haluaa yhtäältä vahvistaa oman hallintonsa vakautta. Toisaalta se katsoo oman poliittisen ja taloudellisen mallinsa olevan lopulta ylivertainen liberaaleihin demokratioihin nähden.

Näistä lähtökohdista Kiinan Eurooppaan kohdistama vaikuttamistoiminta palvelee raportin mukaan kolmea osittain toisiinsa kytkeytyvää päämäärää.

– Poliittisilla vaikuttamistoimilla tavoitellaan ensinnäkin niiden äänien vaimentamista, jotka ovat kriittisiä KKP:n tai Kiinan politiikkaa kohtaan esimerkiksi yksilönvapauteen ja vähemmistöjen kohteluun liittyvissä kysymyksissä, raportissa arvioidaan.

– Toiseksi KKP pyrkii varmistamaan kolmannen osapuolen tunnustuksen ja tuen kriittisille ulkopoliittisille hankkeilleen ja kannoilleen, kuten globaalille infrastruktuuripolitiikalleen, aluevaatimuksilleen Etelä-Kiinan merellä sekä statukselleen markkinataloutena.

Vaikuttamistoimien kolmanneksi päätavoitteeksi raportti nimeää Kiinan poliittisen ja taloudellisen mallin suosion edistämisen. Samalla Kiina pyrkii sen mukaan patoamaan Euroopan edustamien liberaalien ja demokraattisten arvojen leviämistä ja vähentämään läntisen yhteiskuntamallin houkuttelevuutta.

Raportissa arvioidaan Kiinan noudattavan huomattavasti kärsivällisempää lähestymistapaa kuin minkä Venäjä on valinnut.

– Toisin kuin Kreml, KKP ei niinkään sovella lyhyen aikavälin hajottamistekniikoita, jotka on suunniteltu ruokkimaan kansalaisten epäluottamusta liberaaleihin ja demokraattisiin arvoihin jonakin tiettynä ajankohtana. KKP pyrkii rakentamaan Eurooppaan kestävää vaikuttamispääomaa, jonka avulla kiinalaista mallia kyetään vähitellen popularisoimaan.

Linkkejä autoritarismin ihailijoihin

Hollantilaisraportti varoittaa Kiinan flirttailevan useissa eurooppalaisiin perusarvoihin kriittisesti suhtautuvien poliittisten johtajien kanssa.

– Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka on puhunut avoimesti “kansalliselle perustalle rakennettavan illiberaalin valtion” puolesta, on tästä erinomainen esimerkki, raportissa todetaan.

Orbánin kerrotaan antaneen julkisesti tukensa Kiinan näkemykselle, jonka mukaan kaikille yhteisiä arvoja ei ole olemassa, vaan kukin valtio voi vapaasti rakentaa järjestelmän, joka soveltuu parhaiten sen omiin ainutkertaisiin olosuhteisiin.

– Tämä näkemys on jyrkässä ristiriidassa EU:n ihmisoikeuksien edistämisestä antamien sitoumusten kanssa, ja se näyttää nauttivan yhä laajempaa kannatusta Unkarin hallinnossa.

Samansuuntaisia puheenvuoroja ovat raportin mukaan käyttäneet myös Tšekin presidentti Miloš Zeman sekä Turkin ja useiden muiden EU-jäsenyyttä tavoittelevien valtioiden johtavat poliitikot. Pekingissä nähtäisiin mielellään, että vastaava ajattelu valtaisi alaa myös läntisemmässä Euroopassa.

– Esimerkiksi Saksassa kiinalaiset diplomaatit ja toimittajat ovat rakentaneet aktiivisesti yhteyksiä illiberaalin Alternative für Deutschland -puolueen (AfD) poliitikkoihin, raportissa kerrotaan.

– Vuoden 2017 Saksan liittopäivävaalien alla marginaalipuolue Bürgerrechtsbewegung Solidarität, jonka johto on luonut läheiset yhteydet KKP:n kanssa, omaksui kampanjassaan kiinalaisen poliittisen kielenkäytön. Puolueella oli Berliinin keskeisillä paikoilla mainoksia, joissa julistettiin, että “Silkkitie on Saksan tulevaisuus”.

Eurooppalaisten poliitikkojen myötämielisyys ei ole Kiinalle aina riittänyt, vaan esimerkiksi Tšekin tasavallassa on otettu askel pidemmälle. Siellä presidentti Zeman nimitti talouspoliittiseksi neuvonantajakseen Ye Jianmingin, joka on Kiinan kansalainen ja kiinalaisen CEFC China Energy -yritysjätin entinen pääjohtaja.

Hänen läheisistä yhteyksistään Kiinan asevoimien sisällä toimiviin nationalististeihin on raportin mukaan esitetty todisteita.

– On merkillepantavaa, että antaessaan talousneuvoja Zemanille Ye on voinut myös päästä käsiksi valtavaan määrään EU:n luottamuksellisia kauppaan ja investointeihin sekä muihin Pekingiä kiinnostaviin asioihin liittyviä asiakirjoja, raportissa huomautetaan.

Uusimmat
MAINOS