Verkkouutiset

Sairaanhoitaja työssään. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Mistä hallitus aikoo saada hoidon ja hoivan ammattilaisia?

Hoitajamitoituksessa ei kokoomuksen Marko Kilven mukaan kaunis ajatus riitä.

– Mistä hallitus aikoo saada hoidon ja hoivan ammattilaisia sitovan hoitajamitoituksen toteutumiseen, kysyy kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.

Hoitajamitoitukseen tarvitaan Kilven mukaan noin 4 400 uutta hoitajaa lisää lähivuosina. Hallituksen lisäämät koulutuksen aloituspaikat eivät hänen mukaansa riitä, koska opiskelijat valmistuvat vasta vuosien päästä.

– Sitova hoitajamitoitus on kaunis ajatus, mutta meneillään oleva siirtymäaika on osoittanut sen, että kauniit ajatukset eivät riitä, jos ei ole riittävästi rahaa palkata ammattilaisia töihin, eikä ammattilaisia ole riittävästi olemassakaan, Kilpi toteaa tiedotteessaan.

– Siirtymäaikana on jo nähty rekrytointiongelmia, joka on pakottanut tehostetun palveluasumisen yksiköt vähentämään asiakasmääriä, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan. Kokonaisia yksiköitäkin on jouduttu jo sulkemaan tästä syystä, vaikka laki ei ole vielä edes täysimääräisesti voimassa, hän jatkaa.

Tilanne ei tule kokoomusedustajan mukaan helpottumaan lähivuosina.

– Samaan aikaan, kun palvelutarve kasvaa ikääntymisen myötä ja lisää henkilöstötarvetta, työikäisten määrä supistuu ja merkittävä määrä nykyistä hoitohenkilöstöä eläköityy, Marko Kilpi sanoo.

Hän muistuttaa, että eläkelaitos Kevan arvion mukaan hoitoalalta jää vanhuuseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa 29 000 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeille 14 000 henkilöä.  Alalta myös poistuu muutoinkin ammattilaisia.

– Herää kysymys, että mistä hallitus aikoo saada hoidon ja hoivan ammattilaisia niin paljon, että sitova hoitajamitoitus voidaan oikeasti toteuttaa? Kyse ei ole yhdestä lauseesta lakitekstissä vaan ihmisistä ja heidän elämästä.

– Hallitusta on moneen kertaa useassa eri yhteydessä varoitettu siitä, että hoitajamitoitus tulee ajamaan palveluntuottajia laittomaan tilaan. Näin on nyt käymässä hyvin suuressa mittakaavassa.

Uusimmat
MAINOS