Verkkouutiset

Ministeri Hanna Mäntylä: Valtioilla tulisi olla enemmän valtaa valita pakolaisensa

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän mukaan Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tehokkaaseen kotouttamiseen on panostettava.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) sanoo vierailun Turkissa ja maan pakolaisleireillä vahvistaneen hänen käsitystään siitä, että maahantulijoiden kotouttamiseen on satsattava kunnolla.

– Tosiasia on, että osa meidän turvapaikanhakijoistamme jää tänne ja osa tietysti saa kielteisen päätöksen, Mäntylä totesi Verkkouutisille Helsingissä Turkin pakolaistilanteesta järjestetyssä taustatilaisuudessa.

Suomen on ministerin mukaan pidettävä huoli siitä, että kaikille oleskeluluvan saaneille voidaan luoda mahdollisuudet kotoutumiseen.

– He sitten käyttävät niitä tai eivät käytä. Mutta ainakin annetaan ne mahdollisuudet tulla osaksi yhteiskuntaamme ja rakentaa elämää tänne.

Turvapaikkapolitiikassa tulisi Mäntylän mukaan liikkua siihen suuntaan, että vastaanottajavaltiot saisivat nykyistä enemmän päätösvaltaa siinä, keitä maahan otetaan. Hän haluaisi priorisoida heikoimmassa asemassa olevia ja esimerkiksi pakolaisleireillä eläviä, joilla ei ole mahdollisuuksia lähteä muualle, vaikka he haluaisivatkin.

– Fokus täytyisi minusta keskittää niihin ihmisiin, jotka ovat alttiita erityyppisille riskeille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat parhaillaan yhdessä uudistusta oleskeluluvan saaneiden kotouttamistoimiin ja -rahoihin. Mäntylä on aiemmin kertonut puoltavansa mallia, jossa perustoimeentulotuen suuruista kotouttamisrahaa voitaisiin leikata jopa 40 prosentilla, jos sen saaja ei aktivoidu ja osallistu vaadittuihin kotouttamistoimiin.

Hanna Mäntylän mukaan ministeriöissä pyritään siihen, että TEM:n toimet ja maahanmuuttajille maksettavat rahat saataisiin kohtaamaan.

– Olen edelleen samaa mieltä, että omaa aktiivisuutta odotetaan – ihan samalla tavalla kuin keneltä tahansa, Mäntylä sanoo.

Toimeentulotukea voidaan alentaa esimerkiksi, jos sen saaja ei laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi tai kieltäytyy perusteetta työstä.

– Pitää muistaa, että turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kohdalla toimenpiteet ovat jo lähtökohtaisesti vähän toisen tyyppisiä. Siellä tulee kielitaito, osaamisen kartoitus ja erityyppiset koulutukset, Mäntylä listaa.

Uusimmat
MAINOS