Verkkouutiset

”Meillä on vain 40 vuotta aikaa tehdä suuri parannus”

Teologit ja luonnontieteilijät vaativat yhteisessä kannanotossaan nopeaa toimintaa ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseksi.

Kannanotto on syntynyt luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmässä, joka on kokoontunut vuodesta 2013.

Kannanoton mukaan vaadittavat muutokset ovat niin suuria, että niiden aikaansaaminen vaatii sekä luonnontieteellistä osaamista että ihmistieteellistä ymmärrystä. Ilmastonmuutos haastaa ihmiskuntaa maailmankatsomuksellisella tasolla.

– Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Elämän mielekkyyttä ja yhteiskunnan menestystä ei enää voida mitata kulutuksen kasvamisella. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen, keskusteluryhmän puheenjohtajana toimiva Espoon piispa Tapio Luoma toteaa.

Teologit ja luonnontieteilijät painottavat, että kehityksen suuntaa on muutettava ripeästi, jotta entistä laajemmat ongelmat voitaisiin välttää.

– Meillä on vain 40 vuotta aikaa tehdä suuri parannus, ryhmän toinen puheenjohtaja, akatemiaprofessori Markku Kulmala varoittaa.

– Talouskasvun on tapahduttava ympäristön asettamissa rajoissa. Energiatehokkuutta on lisättävä ja energian kulutusta vähennettävä. Jotta tämä olisi mahdollista, on yhteiskunnassa pyrittävä kohtuuden hyveeseen, Kulmala jatkaa.

Teologit ja luonnontieteilijät muistuttavat samalla siitä, että ympäristöosaamisen kasvattaminen tarjoaa myös taloudellisia mahdollisuuksia Suomen kaltaiselle maalle.

Uusimmat
MAINOS