Verkkouutiset

Maskipakko vähensi koronan leviämistä 40 prosentilla

Tutkijoiden mukaan kasvosuojaimista oli selvä hyöty viruksen torjunnassa.

Muuta Saksaa aiemmin maskipakon julkisille paikoille säätäneen Jenan kaupungin kokemukset osoittavat tutkijajoukon mukaan kasvosuojainten hyödystä koronaviruksen torjunnassa.

University of Southern Denmarkin taloustieteen apulaisprofessori Timo Mitze, University of Kasselin tilastotieteen laitoksen johtaja, apulaisprofessori Reinhold Kosfeld, TU Darmstadtin taloustieteen tutkija Johannes Rode ja Mainzin Johannes-Gutenberg Universityn taloustieteen professori Klaus Wälde toteavat VoxEU:n artikkelissaan, että julkinen maskipakko vähensi Saksassa koronavirusepidemian kasvua noin 40 prosenttia.

Artikkelissa viitataan jatkuvasti kertyvään todistusaineistoon maskien tehosta koronavirustartuntojen estämisessä.

– Kysymme: voimmeko tunnistaa maskeilla olevan merkittävää vaikutusta COVID-19 leviämiseen tarkastelemalla rekisteröityjen COVID-19-tapausten kehitystä? Kyllä me voimme, tutkijat summaavat.

Saksa päätti yleisestä maskipakosta huhtikuun 27. päivänä. 110[nbsp]000 asukkaan Jenassa maskipakosta säädettiin kuitenkin jo huhtikuun 6. päivänä. Viikkoa aiemmin alueella aloitettiin ”Jena zeigt Maske” -mainoskampanja, jolla väestöä pyrittiin tiedottamaan asiasta etukäteen.

Tutkijaryhmän mukaan maskimääräysten vaikutuksia ja eroja tartunnoissa Saksan eri alueilla voidaan tarkastella, koska lopulliset päätökset tartuntatautien vastaisista toimista tehdään paikallisella tasolla. Tämä on merkinnyt käytännössä sitä, että eri paikoissa rajoituksia on määrätty eri aikoina.

Jena oli maskien kanssa ensimmäinen. Siellä uudet tartunnat putosivat maskimääräyksen jälkeen pian lähes nollaan.

Merkittävä vaikutus

Tutkijat vertasivat Jenaa useilla mittareilla vastaaviin alueisiin, joilla maskipakko säädettiin myöhemmin. Seuraamalla toisten kaupunkien kehitystä, voitiin siis luoda keskimääräinen malli siitä, miten Jenan epidemia olisi kehittynyt ilman aikaista maskipakkoa.

Koronatapausten kumulatiivisen määrän kerrotaan nousseen maskipakkoa seuranneina 20 päivänä Jenassa 142 tartunnasta ”vain” 158 tartuntaan. Simuloidussa maskittomassa vaihtoehdossa tapausmäärä kasvoi 143 tartunnasta 205 tartuntaan.

Kaikkein suurin vaikutus maskeilla näytti olevan yli 60-vuotiaiden kohdalla. Tässä ikäryhmässä kumulatiivisen tapausmäärän kasvu väheni yli 50 prosenttia verrattuna kuvitteelliseen maskittomaan kontrollikaupunkiin.

Tutkijat kertovat todentaneensa Jenaa koskevaa arviota analysoimalla myös kaikki muut alueet, joilla maskimääräyksiä annettiin ennen kansallista linjausta. Vaikkei muualla havaittu yhtä suuria vaikutuksia kuin Jenassa, kuvataan maskien käytön silti johtaneen merkittäviin ja suuriin eroihin maskittomiin alueisiin nähden.

Löydösten perusteella nyrkkisäännöksi kerrotaan, että koronaepidemian päivittäinen kasvu vähenee noin 40 prosentilla, mikäli alueelle säädetään maskipakko. Eli esimerkiksi alueella, jossa tapausmäärä kasvaa 10 prosentilla päivässä, pudottaa yleinen maskipakko kasvutahdin kuuteen prosenttiin päivässä. Tutkijat huomauttavat 10 prosentin tahdin merkitsevän tapausmäärän kaksinkertaistumista seitsemässä päivässä, kun kuuden prosentin tahdilla se vie 12 päivää.

– Yhteenvetona, maskipakon säätäminen on hidastanut COVID-19:n leviämistä Saksassa. Tulokset ovat linjassa epidemiologien ja virologien löydösten kanssa, joiden perusteella kasvosuojat rajoittavat ilmavirtaa puhuessa ja vähentävät siten tartuttavien viruspartikkelien leviämistä.

Tutkijat summaavat maskien käytön vaatimisen olevan kustannustehokas, vähemmän taloudellisesti haitallinen ja demokratiaan soveltuva tapa hillitä COVID-19:n leviämistä.

Uusimmat
MAINOS