Verkkouutiset

Marko Kilpi. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Marko Kilpi: Hoitajamitoitusta ei saada täytettyä, eikä tulijoita ole

Kansanedustajan mukaan hoitajien riittävyys ja työhyvinvointi ovat merkittäviä haasteita.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan nyt ollaan tekemässä historiallista uudistusta, kun hyvinvointialueet aloittaa toimintansa vuoden 2023 alaussa. Samalla 173 000 julkisen sektorin työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

– Tällaista henkilökunnan siirtymää ei ole ennen koettu, Kilpi toteaa tiedotteessa.

– Samanaikaisesti painiskelemme useiden mittavien haasteiden ja ongelmien kanssa. Yksi merkittävimmistä on hoitajien riittävyys, hoitajien työhyvinvointi ja alan kiinnostavuus ylipäätään.

Kilven mukaan yksi suurin ja selkein yksittäinen ratkaisu hoitoalan ongelmien ratkaisuun liittyy johtamiseen.

– Siinä on tapahduttava iso muutos. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on kuntoutusyksikkö, joka joutuu sulkemaan ovensa työvoimapulan vuoksi. Hoitajamitoitusta ei saada täytettyä, eikä tulijoita ole. Viereisessä, hyvin samanlaisessa kunnassa on toinen vastaavanlainen kuntoutusyksikkö, jossa työvoimapulasta ei kärsitä ja henkilöstöä on selvästi yli mitoitusten. Miten tämä voi olla mahdollista, Kilpi kysyy.

Hänen mukaansa jälkimmäisessä tapauksessa on käytössä nykyaikaiset ja valmentavat johtamismenetelmät.

– Henkilöstö pääsee osallistumaan työvuorosuunnitteluun, pääsevät vaikuttamaan työn sisältöön, henkilöstöä ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan ja luodaan jokaiselle sopivia, jokaisen henkilökohtaista osaamista noudattelevia toimenkuvia. Hierarkioita johdon ja henkilöstön välillä ei ole ja johtaminen on käytännössä jatkuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua. Ylhäältä alaspäin-sanelua ei ole missään asiassa, eikä tilanteessa.

Kysynnän ja tarjonnan on kohdattava

Kilven mukaan edellä luetellut seikat ovat hyvin pitkälle samoja asioita, joita on noussut esiin hoitoalan työntekijöille tehdyissä kyselyissä, joten ne korreloivat erinomaisesti vallitseviin tarpeisiin.

– Kysyntä ja tarjonta on saatava kohtaamaan.

– Eli kun työn laatu saadaan paremmaksi, tekijöitä ei niin valtavasti tarvita. Kun se yhtälö on toisin päin, mikään tekijämäärä ei riitä ja siinä kaikki häviävät. Ja muistetaan myös se, että hoitajien pitää saada tehdä hoitajien työtä. Ei siivoojan työtä, ei keittäjän työtä, vaan juuri ammattiaan vastaavaa työtä, Kilpi sanoo.

Hänen mukaansa johtamisella on ratkaiseva merkitys työpaikkaviihtyvyyteen.

– Tämä on tärkein yksittäinen seikka, jolla voidaan vaikuttaa suoraan hoitajien työolosuhteiden parantamiseen. On selvää, että tämänkaltaisessa muutoksessa kaikki voittavat – työntekijät, johtoporras, hyvinvointialueet ja siinä samalla yhteiskunta, veronmaksajat ja mikä tärkeintä – asiakkaat, Kilpi linjaa.

– Hyvät, nykyaikaiset johtamismenetelmät on saatava poimittua talteen ja jalostettava laajaan käyttöön valtakunnallisesti. Ilman hyvää johtamista hyvinvointialueista tulee vääjäämättömästi pahoinvointialueita, eikä se ole kenenkään etu.

Edustaja Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.

Uusimmat
MAINOS