Verkkouutiset

Maria Ohisalo: Lasten saatava tukea, poliisin virka-apu maksuttomaksi

Tällä hetkellä poliisin antamasta virka-avusta peritään maksu.

Sisäministeriö on valmistellut ehdotuksen poliisin maksuasetuksen muuttamiseksi. Ehdotuksen lähtökohtana on, että lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettava poliisin virka-apu olisi jatkossa maksutonta.

– Tarkoituksena on turvata se, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten lapset, saavat akuutissa tilanteessa tarvitsemansa tuen. Tämän tehtävän hoidossa lastensuojeluviranomaiset ja sosiaali- ja kriisipäivystys tarvitsevat joskus poliisin virka-apua. Muutoksen myötä käytännön toimijan ei tarvitse pohtia näiden usein vakavien ja kiireellisten toimien virka-avun kustannuksia, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiedotteessa.

Ehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu etenee tavanomaisesti asetusmuutoksen voimaansaattamiseksi.

Nykyisen maksuasetuksen mukaan poliisin antamasta virka-avusta tulee periä omakustannusarvon mukainen maksu. Tämä tarkoittaa käytännössä maksua, jolla katetaan esimerkiksi poliisin työstä ja kaluston kulumisesta koituvat kustannukset. Myös muilla viranomaisilla on maksullisia suoritteita.

Ehdotuksen myötä poliisin lastensuojeluviranomaisille ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle antamasta virka-avusta ei kuitenkaan perittäisi omakustannushintaa. Tämä vapauttaisi kunnan maksuvelvollisuudesta, kun kyse on lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavasta virka-avusta.

– Huolena on ollut, että lastensuojelutoimi ja sosiaali- ja kriisipäivystys eivät pyytäisi tarvitsemaansa virka-apua sen maksullisuuden takia ja näin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarvitsema apu mahdollisesti viivästyisi. Haluamme varmistaa, että näin ei käy, ministeri Ohisalo sanoo.

Poliisin virka-avun maksullisuudesta on säädetty sisäministeriön poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetussa asetuksessa. Sisäministeriön asetus perustuu valtion maksuperustelakiin.

Poliisihallitus antoi lokakuussa 2020 voimaan tulleen ohjeen, jossa ohjeistettiin poliisin operatiivisesta virka-avusta ja sen laskutuskäytänteistä – ja tässä ohjeistuksessa nostettiin esiin jo aiemmin säädetty maksuasetus. Sen myötä poliisilaitoksissa alettiin periä maksuja aiempaa yhdenmukaisemmin – myös lastensuojelu- ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavasta virka-avusta.

Uusimmat
MAINOS