Verkkouutiset

Määräaikaisuudesta ratkaisu irtisanomiskiistaan? Järjestöiltä tulossa ehdotus

Alle kymmenen henkilön yritykset saisivat tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Työmarkkinaosapuolet ovat mahdollisesti löytäneet ratkaisun irtisanomislakia koskevaan kiistaan.

Verkkouutisten tietojen mukaan työmarkkinaosapuolet ovat ehdottamassa hallitukselle, että irtisanomislaki korvattaisiin määräaikaisuuden helpottamisella pienissä yrityksissä.

Työmarkkinaosapuolilla tarkoitetaan palkansaajajärjestöjä SAK:ta, STTK:ta ja Akavaa sekä työnantajajärjestöjä Elinkeinoelämän keskusliittoa (EK) ja KT Kuntatyönantajia.

Viikonlopun aikana työstetyn ehdotuksen mukaan alle kymmenen henkilön yritykset saisivat tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä, mutta vain yhden kerran. Työsopimus olisi purettavissa normaalein irtisanomisajoin eli kumpi tahansa osapuoli voisi irtisanoa työsopimuksen kahden viikon varoitusajalla.

Työmarkkinaosapuolet edellyttävät, että vastavuoroisesti hallitus sitoutuisi vetämään pois irtisanomislakiesityksensä, joka on tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana. Lakiesitystä ei ole annettu vielä eduskunnalle. Ammattiliitot puolestaan lopettaisivat työtaistelutoimenpiteet.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnot eivät ole vielä hyväksyneet sovintoehdotusta, eikä sitä ole vielä esitetty virallisesti hallitukselle. Olennaista on, että SAK:n alaiset liitot saadaan esityksen taakse. Liittojen tukea esitykselle ei vielä ole.

Koeajan pidentäminen kielletään EU-direktiivissä

Hallituksen näkökulmasta korvaavan toimen pitäisi olla vaikutuksiltaan samansuuruinen kuin irtisanomislaki on. Laki pitäisi ehtiä myös säätää tällä vaalikaudella, mikä voi olla haastavaa.

Hallituksen suunnasta on esitetty, että irtisanomislaki vaihdettaisiin paikallisen sopimisen laajentamiseen järjestäytymättömiin yrityksiin työaikalaissa, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Palkansaajajärjestöt ovat jo ilmoittaneet, että heille ei sovi, että paikallisen sopimuksen voisi järjestäytymättömässä yrityksessä tehdä myös luottamusvaltuutettu, sillä se murentaisi heidän mielestään luottamusmiesjärjestelmää ja yleissitovuutta. Myöskään EK ei lämpene sille, että järjestäytymättömät yritykset saisivat sopia paremmista ehdoista kuin järjestäytyneet yritykset.

Suomen Yrittäjille puolestaan ei käy se, että paikallisen sopimuksen voisi tehdä vain luottamusmies, jota ei lähtökohtaisesti ole järjestäytymättömässä yrityksessä. Työmarkkinajärjestöjen ja Yrittäjien näkemysten väliltä on vaikea löytää kompromissia.

Ratkaisuksi irtisanomiskiistaan on väläytelty myös koeajan pidentämistä nykyisestä kuudesta kuukaudesta, mutta EU:ssa on valmisteilla työehtodirektiivi, joka säätää koeajan enimmäispituudeksi kuusi kuukautta. Koeajan pidentämisestä ei siis ole ratkaisuksi.

Uusimmat
MAINOS