Verkkouutiset

Suomalaisten maanpuolustustahto näyttäisi toipuneen notkahduksesta LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Maanpuolustustahdon notkahdus taittui

Kutsuntojen ulottaminen naisiin saa MTS:n kyselyssä myös kannatusta.

Suomalaisten notkahdus maanpuolustustahdossa näyttäisi taittuneen, ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vastaa nyt myöntävästi 68 prosenttia. Viime vuoden kyselyssä prosenttiosuus oli 65, mitä alhaisempaa lukua saadaan MTS:n mittaussarjassa hakea 1980-luvulta.

Myös suomalaisten henkilökohtainen maanpuolustustahto on edellisvuoden mittauksesta noussut. Kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” vastaa nyt ”kyllä” 84 prosenttia, kun vuoden 2020 kyselyssä osuus notkahti 80 prosenttiin.

Tavallisesti henkilökohtaista maanpuolustustahtoa koskevaan kysymykseen on vastannut MTS:n kyselyssä lähivuosina myönteisesti noin 85 prosenttia suomalaisista.

Suomalaisista yli puolet eli 52 prosenttia katsoo, että Suomen puolustusjärjestelmä pitää perustua ”nykyisenkaltaiseen miehiä koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen”. Osuus oli sama viime vuoden kyselyssä. Reilu viidennes kannattaa sekä miehiä että naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta. Molempia sukupuolia koskeva vapaaehtoinen asepalvelus ja ammattiarmeija saavat vähemmän kannatusta.

Suomalaisten kannatus nykyisenkaltaiselle yleiselle asevelvollisuudelle näyttäisi olevan kuitenkin vankka. Kysyttäessä pitäisikö nykyinen miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä säilyttää vai siirtyä valikoivaan varusmiespalvelukseen, kolme neljästä eli 73 prosenttia kannattaa nykyjärjestelmän säilyttämistä.

Suomessa asevelvollisuuden kehittämistä pohtinut parlamentaarinen komitea on esittänyt kutsuntojen ulottamista myös naisiin. Käytännössä kyse olisi siis nuorille järjestetyistä tilaisuuksista, joissa koko ikäluokka saisi yhtä lailla tietoa erilaisista vaihtoehdoista liittyen maanpuolustukseen. MTS:n kyselyssä tämänkaltaiselle muutokselle löytyy tukea.

Kyselyssä viidennes kannattaa naisten pakollisia kutsuntoja niin, että asepalvelus säilyisi kuitenkin vapaaehtoisena. 37 prosenttia kannattaa järjestelmän muuttamista niin, että kaikille 18 vuotta täyttäville naisille lähetettäisiin tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. Reilu neljännes ei muuttaisi nykyjärjestelmää ja 14 prosenttia haluaisi kutsuntojen myötä asevelvollisuuden koskevan jatkossa myös naisia.

MTS:n tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Koronatilanteen vuoksi tutkimus toteutettiin osin henkilökohtaisina haastatteluina, osin internet-paneelissa. Vastaukset kerättiin syys-lokakuussa. Tutkimuksen otoskoko on 1001 henkilöä ja kohderyhmänä 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen virhemarginaali on koko väestön osalta 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusimmat
MAINOS