Verkkouutiset

Maahan yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto halutaan kieltää

Sisäministeriö lähettää lausunnolle ulkomaalaisten säilöönottoa koskevan lakiesityksen. Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle. Lisäksi ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle.

Ehdotetut lainsäädäntömuutokset liittyvät hallitusohjelman linjauksiin ja niiden tavoitteena on yhtenäistää lainsoveltamiskäytäntöä säilöönoton edellytysten osalta. Lausunnolle lähetettävässä hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kiellettäisiin ja lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä myös täsmennettäisiin.

Esitys sisältää lisäksi säilöönottoa koskevia muutosehdotuksia, jotka liittyvät EU:n vastaanottodirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Ulkomaalaislakia ehdotetaan täsmennettäväksi koskien säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle henkilölle ja säilöön otetun sijoittamista.

Ulkomaalaislaissa säädettyä ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Jatkossa henkilö voitaisiin määrätä ilmoittautumaan määräajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen ohella myös vastaanottokeskuksessa.

Esityksen mukaan ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös mahdollisuus järjestää säilössä pidon jatkamista koskeva käräjäoikeusistunto videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen.

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvoston hankerekisterissä HARE:ssa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kesäkuussa 2014. Lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Uusimmat
MAINOS