Verkkouutiset

Lukiolaki hyväksyttiin eduskunnassa – näin lukio muuttuu

Eduskunta on hyväksynyt uuden lukiolain laajalla enemmistöllä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio -lakiesitys on saanut eduskunnalta hyväksynnän torstaina. Uusi laki vahvistaa lukion yleissivistävää asemaa ja edistää oppiainerajoja ylittäviä opintoja. Lukiolaki myös mahdollistaa lukiolaisille kurkistuksia korkeakouluopintoihin.

Korkeakouluopintoihin tutustumisen tavoitteena on selventää korkeakouluopiskelun vaatimustasoa lukiolaisille. Opintoihin tutustumisen uskotaan helpottavan alan valintaa ja näin vähentävän välivuosia ja sujuvoittavan jatko-opintoihin siirtymistä.

Jatko-opintoihin pääsemisen stressiä vähennetään laissa sallimalla useammat yritykset korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja.

Uudessa laissa pyritään lisäämään koulutuksen kansainvälisyyttä. Myös henkilökohtaista opintojen ohjausta on pyritty kasvattamaan merkittävästi.

Oppimääriä mitoitetaan uuden lain mukaan opintopisteissä kurssien sijaan. Yhdestä kurssista saa muutoksen jälkeen kaksi opintopistettä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Käytännössä muutokset näkyvät lukion arjessa 2021 elokuusta alkaen.

Kokoomuksen kansanedustajat hehkuttavat päätöstä Twitterissä.

– Uusi lukio vahvistaa yleissivistystä, avartaa näköaloja. Enemmän opinto-ohjausta ja tukea. Uusia monitieteisiä, oppiainerajat ylittäviä opintoja. Lisää kansainvälisyyttä ja mahdollisuus kurkistaa korkeakouluihin ja lukiossa. Iso päivä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Uusimmat
MAINOS