Verkkouutiset

Lapion ja rännin käyttö vaatii luvan, jonka valitus voi viedä

Yli sadan kansanedustajan lakialoite vaatii perinteisten kullanhuuhtojien turvaamista kohtuuttomalta byrokratialta.

Kansanedustaja Heikki Autton (kok.) lakialoite kaivoslain muuttamisesta pyrkii turvaamaan perinteikkään kullanhuuhtojien elinkeinon lisäämällä lakiin kaksi sanaa: ”tai kullanhuuhdontaluvan”. Aloite oli keskiviikkona saamassa sadannen kansanedustajan allekirjoituksen.

Aloitteen tarkoituksena on turvata yksittäisten kullanhuuhtojien työn jatkaminen tilanteessa, jossa hallinto-oikeudesta haetaan muutosta heidän saamaansa kullanhuuhdontalupaan.

– Nythän uhkaa käydä niin, että kultaa ei vaskoolilla päästä huuhtomaan, kun aina on valitus päällä. Tämä on tärkeää kullanhuuhdonnan kannalta. Sillä on myös matkailulle tärkeää imagomerkitystä, koska Lappi on tarunhohtoinen kultamaa, josta matkailuelinkeinolla on paljon mahdollisuuksia ammentaa, Heikki Autto sanoo.

”Kullankaivu on 150 vuotta vanha perinteikäs lappilainen elinkeino. Perinteinen kullanhuuhdonta, modernimpi koneellinen kullankaivu ja nykyaikaiset kultakaivokset ovat kaikki tärkeitä osia Lapin elinkeinorakenteessa. Kullankaivuun kaikkein perinteisin muoto – kullanhuuhdonta; mies, lapio, ränni ja vaskooli – on vuoden 2010 kaivoslain muutoksen jälkeen joutunut kohtuuttomien byrokraattisten vaikeuksien kohteeksi”, lakialoitteessa todetaan.

Mies, lapio, ränni ja vaskooli tarvitsevat kaivoslain 65. pykälän perusteella kullanhuuhdonnalle luvan, jonka voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan. ”Näin kullanhuuhtoja joutuu saattamaan elinkeinonsa alttiiksi kaivosviranomaisen päätökseen kohdistuvalle muutoksenhaulle kolmen vuoden välein”.

Viranomainen voi kaivoslain perusteella hakijan pyynnöstä määrätä, että valituksesta huolimatta lupapäätöksen sallimia toimia voidaan tehdä. Lakialoite toteaa, että ”jostain syystä – ilman lain perusteluista ilmeneviä kunnollisia perusteluja – kullanhuuhdontalupa on jätetty pois tämän mahdollisuuden piiristä”. Valitus voikin siis keskeyttää kullanhuuhtojan luvan.

”Perinteinen kullanhuuhdonta on ympäristövaikutuksiltaan kaikkein pienimuotoisinta kullankaivutoimintaa. On selvää, että mikäli toimivaltaisen viranomaisen myöntämä kullanhuuhdontalupa todettaisiin hallintotuomioistuimessa lain vastaiseksi, ei perinteisen kullanhuuhdonnan menetelmin ole voitu jo toiminnassa olevassa kultahuuhtomossa aiheuttaa muutoksen haun aikana mitään sellaista vahinkoa, joka ei olisi korvattavissa asetettavan vakuusmaksun puitteissa”, lakialoite toteaa.

”Esitettävä lakimuutos mahdollistaa toiminnassa olevien kultahuuhtomoiden toiminnan jatkumisen siinä tapauksessa, että kolmen vuoden välein tehtävästä kullanhuuhdontalupapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Muutos ei vaikuta alkavaan kullanhuuhdontatoimintaan. Esitettävä lakimuutos ei myöskään vaikuta kaivospiireillä tapahtuvaan koneelliseen kullankaivuun”, aloitteessa sanotaan.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)