Verkkouutiset

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kiellosta lakialoite

Suomessa elää arvioiden mukaan 650-3080 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ja Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman jättävät lakialoitteen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omana rikosnimikkeenään.

Lakialoitteella on tarkoitus parantaa sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyä, parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia.

– Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa ihmis- ja itsemääräämisoikeuksia, heikentää naisten tasa-arvoa sekä aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja. Suomen on onnistuttava nykyistä tehokkaammin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä ja ryhdyttävä toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen, sanoo Sarkomaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n laskelmien perusteella Suomessa on 10[nbsp]000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Maassamme asuu arvioiden mukaan 650-3[nbsp]080 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuksi.

Sofia Vikmanin mukaan lainsäädännön on selkeästi viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja rikosvastuu on saatava toteutumaan.

– Silpomisen kieltävä erillislaki olisi vahva viesti siitä, että tyttöjen silpominen on rikos Suomessa. Tekojen rangaistavuus ei ole tällä hetkellä tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössä. Silpomisen rangaistavuus ei aina ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa, vaikka teot ovat rikoslain vastaisia törkeänä pahoinpitelynä, hän sanoo.

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, yksikään tapaus ei ole Suomessa edennyt oikeuteen saakka.

Edustajat antavat tukensa kansalaisaloitteelle, jossa vaaditaan erillislakia silpomisen kieltämiseen. Edustajat haluavat tuoda oman tukensa esitykselle esittämällä oman lakialoitteensa keskustelua vauhdittamaan.

Lakialoitteessa esitetään, että rikoslakiin lisättäisiin uusi naisen sukuelinten silpomista koskeva rangaistussäädös, jonka minimi olisi kaksi vuotta vankeutta.

Lisäksi aloitteessa esitetään uusia pykäliä selkiyttämään sitä, että terveydenhoito-, sosiaali- ja kouluviranomaisilla olisi velvollisuus ilmoittaa poliisille tai lastensuojeluun, kun havaitsevat mahdollisia silpomistekoja tai epäilevät, että joku on riskissä joutua tällaisen teon uhriksi.

– Tuemme kansalaisaloitetta ja haluamme aloitteella tarjota konkreettisia ajatuksia keskusteluun, mitä näkökulmia tulevassa erillislaissa tulisi huomioida, Sarkomaa ja Vikman toteavat.

Kansalaisaloite silpomisen kieltävästä laista luovutettiin eduskunnalle kesäkuun alussa. Se keräsi yli 61[nbsp]000 allekirjoitusta.

Uusimmat
MAINOS