Verkkouutiset

”Laittomien maahanmuuttajien pääsyä terveyspalveluiden piiriin rajoitettava”

Sen sijaan että laittomien maahanmuuttajien terveyspalveluja laajennettaisiin, niitä pitäisi rajoittaa. katsoo kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps).

Vesa-Matti Saarakkala on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii tarkkoja rajauksia laittomien maahanmuuttajien oikeudelle saada julkisia terveyspalveluita.

Hän kritisoi voimakkaasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sosiaali- ja terveysministeriölle viime perjantaina luovuttamaa selvitystä, jossa esitetään laittomien maahanmuuttajien terveyspalveluiden huomattavaa laajentamista ottamatta huomioon kansainvälisen ihmiskaupan näkökulmaa.

– THL:n selvityksen toimenpide-ehdotusten soveltamisella käytäntöön olisi julkissektoria taloudellisesti kuormittava vaikutus sekä se asettaisi kyseenalaiseksi suomalaisen hyvinvointivaltion perusperiaatteen, jonka mukaan jokaisen yksilön pitää valtion järjestämien hoivapalveluiden piiriin pääsemiseksi kantaa oma kortensa kekoon valtiomuotomme rahoittamiseksi ja pidättäytyä vapaamatkustajuudesta, Saarakkala toteaa.

Hän huomauttaa, että Suomea ei myöskään tosiasiallisesti velvoita mikään EU-oikeudellinen tai muu kansainvälinen juridinen velvoite tarjoamaan mittavia terveyspalveluita maassa asiattomasti oleskeleville yksilöille.

– Sosiaali- ja terveysministeriön olisi päinvastoin kuntatalouden pitkän aikavälin kestävyyden ja kansalaisten veronmaksuhalukkuuden varmistamiseksi rajoitettava laittomien maahanmuuttajien pääsyä terveyspalveluiden piiriin, Saarakkala esittää.

Hänen mielestään Espanjan esimerkin mukaisesti muut kuin kiireelliset terveyspalvelut olisi Suomessa määriteltävä koskemaan ainoastaan niitä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia maahanmuuttajia, jotka ovat töissä, aktiivisia työnhakijoita tai maassa työskennelleitä eläkeläisiä sekä heidän perheenjäseniään.

– Saksassa voimassaolevan hoitohenkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto ulkomaalaispoliisille niissä tapauksissa, joissa laiton maahanmuuttaja käyttää julkisia terveyspalveluita, olisi myös otettava vakavan harkinnan alaiseksi, Saarakkala sanoo.

Hän harkitsisi myös, että Hollannin mallin mukaan laiton maahanmuutto olisi kirjattava Suomen rikoslakiin rangaistavaksi teoksi.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)