Verkkouutiset

”Kouluun tuotu radikaalia sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta”

Professorin mukaan opetus sukupuolen valinnaisuudesta lisää sukupuoliahdistusta.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan mukaan Suomen koululaitokseen on tuotu radikaalia sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta, joka väittää sukupuolen riippuvan yksilön valinnasta ja rohkaisee nuoria kokeilemaan erilaisia seksuaalisen käyttäytymisen muotoja esittämällä ne kaikki samanarvoisina.

– Opetus sukupuolen valinnaisuudesta altistaa nuoria sukupuoliselle hämmennykselle ja edistää sosiaaliseen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen leviämistä. Tämän seurauksena lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka uskovat voivansa ratkaista ahdistuksensa turvautumalla hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin, hän sanoi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän yleisötilaisuudessa Eduskunnan kansalaisinfossa otsikolla ”Sukupuoli-ideologia yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä”.

Puolimatka korostaa, että koulun tehtävänä on tukea nuorten sukupuoli-identiteetin eheytymistä tavalla, joka ei saata nuorta ristiriitaan oman kehonsa kanssa ja tee hänestä elinikäistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta.

Professorin mielestä sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen pitäisi kehittää nuorissa valmiuksia, asenteita ja hyveitä, jotka mahdollistavat eheän avioliiton ja perhe-elämän luomisen.

– Huolimatta puolustajiensa hyvistä tarkoitusperistä, niin sanottu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ei onnistu suojelemaan nuorten seksuaalista koskemattomuutta ja moraalista eheyttä, vaan ennemminkin luo lapsiin ja nuoriin asenteita, jotka altistavat heidät seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Professori katsoo, että valtiovallalla ei ole oikeutta kaventaa vanhempien kasvatusoikeutta sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa Trasekin ja eräiden muiden järjestöjen ehdottamalla tavalla, jonka mukaan jo 15-vuotiaat saavat itse määrittää juridisen sukupuolensa ja 12-vuotiaat sosiaaliviranomaisten hyväksynnällä.

Puolimatkan mukaan translain kokonaisuudistusta ajavien ehdotus perustuu epätieteelliseen käsitykseen sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Se rajoittaa vanhempien kasvatusoikeutta ja siirtää valtaa valtion viranomaisille sekä sisältää monia ongelmia.

– Se tekisi vanhemmille vaikeaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa vallalle päässyttä mielikuvaa sukupuolen vaihdettavuudesta. Näin toteutuessaan ehdotetulla tavalla laki tekisi vanhemmille vaikeammaksi ohjata lastensa kehitystä yhdellä kehityksen keskeisellä alueella, sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa.

Puolimatkan mukaan juridinen sukupuolenvaihdos saattaa lukita nuoria transprosessiin ja näin altistaa heidät turhille hoidoille. Sen myötä lisääntyisi myös lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta katuvien määrä, jotka ovat masentuneita ja itsemurhahakuisia.

– Lisäksi translain muutosta vaativat haluavat alaikäisille pääsyä hoitoihin, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu ja jotka vaarantavat heidän fyysisen terveytensä.

Uusimmat
MAINOS