Verkkouutiset

Koskee Suomessa vain pientä joukkoa yrityksiä – sähköisten palvelujen alv-laki muuttuu

Hallitus esittää muutoksia arvonlisäverolakiin ja lakiin Ahvenanmaan maakuntaa koskevista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädännön poikkeuksista. Uusilla EU-tasoisilla säännöksillä estetään verotasoeroista johtuva sähköisten palvelujen yritysten sijoittautuminen matalan verokannan valtioihin ja turvataan jäsenvaltioiden veropohjaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ehdotuksen taustalla on EU:n direktiivi palvelujen verotuspaikasta. Se edellyttää muutoksia Suomenkin arvonlisäverolainsäädäntöön radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen osalta.

Esityksen mukaan ensi vuoden alusta Euroopan unionissa toimivien yritysten EU-kuluttajille myymien radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi myyjän sijoittautumisvaltion asemasta ostajan sijoittautumisvaltio.

Samalla otettaisiin käyttöön EU:hun sijoittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalveluja koskeva uusi erityisjärjestelmä veron ilmoittamista ja maksamista varten. Nykyinen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita myyjiä koskeva sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajennettaisiin kattamaan radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut.

Verotuspaikkasäännösten muutoksen vuoksi myyjät joutuvat suorittamaan veroa jokaiseen jäsenvaltioon, jossa niillä on kuluttaja-asiakkaita. Erityisjärjestelmän tarkoituksena on yksinkertaistaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten velvoitteiden täyttämistä.

Kotimaakikkailu estetään

Säännöksillä estetään verotasoeroista johtuva yritysten sijoittautuminen matalan verokannan valtioihin ja turvataan jäsenvaltioiden veropohjaa. Kuluttajille myytyjen radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen sekä telepalvelujen verottaminen kulutusmaassa varmistaa sen, että verokannat eivät vaikuta yritysten sijoittautumiseen.

Suomessa radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut tuotetaan tällä hetkellä pääosin kotimaassa. Sähköisiä palveluja hankitaan merkittävissä määrin ulkomailta, etenkin EU:n alueelta. Kyseisten palvelujen verotuspaikan muuttamisen arvioidaan kasvattavan Suomen arvonlisäverokertymää 10−15 miljoonalla eurolla vuodessa. Tulevaisuudessa sähköisten palvelujen kulutus ja merkitys kasvaa huomattavasti.

Verotuspaikan muuttuminen aiheuttaisi yrityksille järjestelmien käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä hallinnollisia kustannuksia. Kustannukset vaihtelisivat yrityksittäin, mutta kokonaisuutena niiden määrä olisi vähäinen.

Erityisjärjestelmien lisäksi verotuspaikkamuutoksen hallinnollisia vaikutuksia suomalaisille yrityksille lieventäisi se, että sähköisten palvelujen myynti suoraan kuluttajille on vähäistä jakeluketjujen luonteiden vuoksi. Pääosa näistä palveluista myydään kuluttajille ulkomailla sijaitsevien sähköisten palvelujen markkinapaikkojen kautta. Ehdotukset kohdistuisivat Suomessa vain pieneen joukkoon yrityksiä. Esityksen mukaan lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)